Ambassadens uppgifter

Ambassaden är Finlands officiella representation i Polen.

Till ambassadens uppgifter hör att bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp, upprätthålla och utveckla Finlands och Polens goda förhållande och samarbete inom politik, handel och kultur.