Marknadsmöjligheter i Polen 

Polens fördel är ett centralt läge i EU:s inre marknad, en stor hemmamarknad, en flexibel arbetsmarknad och en välutbildad arbetskraft. Polen har effektivt kanaliserat EU-bidrag till investeringar. Polen kan få från EU:s återhämtningsinstrument nästan 24 miljarder euro i gåvopengar och 11,5 miljarder euro som lån, vilka är avsedda att tilldelas särskilt den gröna omställningen och hälsovården. Under de närmaste åren planerar Polen att investera särskilt i havsvindkraft och kärnkraft. Marknadsmöjligheter erbjuds också genom allmän digitalisering 

På grund av den åldrande befolkningen och den låga arbetslösheten kan det ändå vara svårt att locka kvalificerad arbetskraft, men finländska företag har gott rykte såsom arbetsgivare.  

En gång om året sammanställer vi en översikt av marknadssituationen i Polen 

Landsanalys: Svenska marknadsmöjligheter för finska företag (på finska)(Länk till en annan webbplats.)