Suurlähetystön tehtävät

Suomen suurlähetystö Varsovassa on Suomen hallituksen virallinen edustaja Puolassa.

Suurlähetystön tehtävänä on

  • Välittää tietoa Puolasta Suomen poliittisille ja talouselämän päättäjille

  • Edistää suomalaisyritysten kauppaa ja kansainvälistymistä

  • Lisätä suomalaisen kulttuurin tuntemusta Puolassa

  • Avustaa Suomen kansalaisia konsulipalvelulain mukaisesti

  • Välittää tietoa Suomesta Puolan viranomaisille ja kansalaisille