Finland och Polen

Finland erkände Polens självständighet 8.3.1919 och upprättade diplomatiska förbindelser med Polen 7.2.1920.