Valmiussuunnittelu, Puola, Varsovan-suurlähetystö

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Vältä tarpeetonta liikkumista kodin/ työpaikan/koulun/tms. ulkopuolella.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

Mahdollisista kokoontumispaikoista tiedotetaan tarvittaessa matkustusilmoitusjärjestelmän kautta, edustuston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä muita mahdollisia kanavia käyttäen.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

Mikäli ulkoministeriö antaa matkustustiedotteessa suosituksen poistua kriisialueelta ja/tai ohjeen olla sinne matkustamatta, kukin henkilö tekee päätöksen itse ja kantaa siitä vastuun ja kustannukset. Evakuointiin ei ryhdytä edustuston toimesta, mikäli maasta tai alueelta poistumiseen on käytettävissä kaupallisia yhteyksiä (lennot, juna, lauttayhteydet, julkinen liikenne).

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

Maan sisäisistä evakuoinneista vastaavat aina ensisijassa Puolan viranomaiset.

Evakuering någon annanstans (t.ex. till Finland)

Om grannländerna bedöms vara farliga eller om det är svårt att förflytta sig till dem, kan man tillfälligt förflytta sig till ett annat land. Om krisen bedöms bli långvarig bör man i samarbete med ministeriet försöka ordna en evakuering till Finland.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Allmänt nödnummer

112

Räddningsmyndigheter

Polis

997

Ambulans

999

Räddning

998