24.7.2024

Polen: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är huvudsakligen tryggt att resa i Polen. Trafiken utgör den största risken. Se upp för ficktjuvar i kollektivtrafiken.

Aktuellt

Polens regering tog den 28 mars 2022 bort covid-19-restriktionerna.
Du kan läsa aktuell information om covid-19 på webbplatsen för Polens regering: https://www.gov.pl/web/coronavirus.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det är tryggt att resa i Polen. Se upp för ficktjuvar i kollektivtrafiken och på offentliga platser, i synnerhet i större städer.

Nödnummer
Polisen 997
Brandkåren 998
Ambulans 999
Det allmänna nödnumret är 112

Brottsligheten

Var noga med trafik- och fordonssäkerheten. Bilarna kör fort och aggressivt. Håll alltid bildörrarna låsta. Parkera om möjligt bilen på en parkeringsplats med övervakning och lämna ingen egendom synligt framme i bilen. Om du blir påkörd bakifrån, var uppmärksam på om det är en verklig olycka eller en iscensättning med något annat syfte.

Turister utsätts ofta för stölder och misshandel i nattlivet i Warszawa och de andra stora städerna. Fickstölder och snatteri har blivit allt vanligare i turistområdena och i kollektivtrafiken, bland annat på vägen från flygplatsen in till centrum. Håll noga reda på plånbok och handväska. Rör dig inte ensam om du är kraftigt berusad.

Våldsamma kreditkortsbedrägerier har blivit allt vanligare, enligt de rapporter som nått ambassaden. Var uppmärksam när du betalar med bank- eller kreditkort, särskilt på barer och nattklubbar. Kontrollera genast vad din beställning kostar och betala helst med kontanter. Du kan också på förhand fastställa en låg kreditgräns för ditt kort.

Offer lockas till nattklubbar och så kallade erotiska barer med löften om gratis drinkar och andra förmåner, till exempel privat striptease. Följden kan vara en saltad räkning på flera tusen euro och att du blir neddrogad genom narkotika som blandas i din drink. Om du vägrar betala den saltade notan kan du hotas med våld eller drogas och tvingas uppge PIN-koden till ditt kreditkort. Det kan vara svårt att bevisa bedrägeriet om nattklubben hävdar att kunden betalat frivilligt. Om du inte tillåts lämna nattklubben innan du betalat den saltade notan, ring polisen på numret 112. Om du misstänker att du blivit drogad kan du ta dig till ett sjukhus för att göra ett narkotikatest.

Anmäl alltid brott vid den närmaste polisstationen och be att få en kopia på anmälan. Polisen ger i allmänhet inte ett polisintyg över ett försvunnet pass om du säger att du själv tappat bort det eller inte säger tillräckligt tydligt att det blivit stulet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största säkerhetsrisken i Polen. Var extra försiktig på landsvägarna. Trafikkulturen avviker från den finländska och trafikdisciplinen är svag. Man får inte använda dubbdäck i Polen men bilister uppmanas däremot att använda friktionsdäck. Snökedjor är obligatoriska på bergiga och snöiga vägar där det finns ett C-18 trafikmärke.

Se upp för ficktjuvar i synnerhet i fullsatta tåg.

Om du använder taxi rekommenderar vi att du enbart anlitar officiella taxiföretag.

Naturförhållanden

Översvämningar är ett årligen återkommande problem i Polen och de kan orsaka skador på vägarna särskilt på våren. Under den senaste tiden har hårda vindar orsakat elavbrott och omkullfallna träd. Följ lokala väderprognoser och iaktta de lokala myndigheternas anvisningar. Väderinformation hittar du bland annat på adressen: https://maps.meteo.pl/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsovården är allmänt tagen bra fastän sjukhusen inte är på samma nivå som i de nordiska länderna. Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Luftkvaliteten är tidvis dålig och kan orsaka hälsoproblem. De lokala myndigheterna informerar om luftkvaliteten och kan avråda från att röra sig utomhus. Följ väderleksrapporterna i medierna och iaktta alltid de polska myndigheternas anvisningar och bestämmelser.

http://powietrze.gios.gov.pl/(Länk till en annan webbplats.)
https://air.plumelabs.com/en/live/warszawa(Länk till en annan webbplats.)
http://aqicn.org/city/poland/mazowieckie/warszawa/ursynow/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det förekommer fördomar mot sexuella minoriteter och det finns till exempel områden som förklaras LGBT-fria. Det förekommer intolerans och till och med våldsamt beteende också mot andra minoriteter.

Det är förbjudet också att cykla alkoholpåverkad.

Inresebestämmelser

Restriktionerna som gäller covid-19 har tagits bort.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Polska gränsmyndighetens webbplats (på polska) https://www.strazgraniczna.pl/(Länk till en annan webbplats.)
https://finlandabroad.fi/web/pol/aktuellt

Information om Polen på engelska (consular information):
Polens utrikesministerium: https://www.gov.pl/web/diplomacy(Länk till en annan webbplats.)
Polens ambassad i Helsingfors: https://helsinki.msz.gov.pl/fi/(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].