Prislista

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.

Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Pass och identitetskort

Pass

140 600 PLN

Snabbpass

160 680 PLN

Tillfälligt pass

175 750 PLN

Laissez Passer resedokument

140 600 PLN

Identitetskort

90 380 PLN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 250 PLN