Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto i polska zloty. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.

Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Pass

235 1 040 PLN

Snabbpass

255 1 130 PLN

Tillfälligt pass

270 1 200 PLN

Laissez Passer resedokument

235 1 040 PLN

En provisorisk EU-resehandling

255 1 130 PLN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 1 040 PLN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 1 040 PLN

Identitetskort

60 270 PLN

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 360 PLN

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 310 PLN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 220 PLN

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 130 PLN