Prislista

Serviceavgifter från 1.2.2019

kurs 1 € = 4,284 PLN

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.


Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

PLN

Pass, identitetskort

 

 

Pass

140 €

600

Snabbpass

160 €

690

Tillfälligt pass

175 €

750

Identitetskort

90 €

390

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 €

250

Inresetillstånd 

 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 €

420 €

2010

1800

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

600 €

400 €

2570

1710

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 €

350 €

2360

1500

Uppehållstillstånd för studier

360 €

300 €

1540

1290

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

250 €

220 €

1070

940

Schengenvisum

60 €

260

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.

35 €

150

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

0 € 0

Medborgskap

   

Medborgarskapsanmälan

200 €

150 €

860

643

Medborgarskapsanmälan för minderåriga 

100 €

80 €

430

340

Befrielsenansökan

480 €

2056

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 € 210

Notarietjänster och annat

   

Notariatsbevis 

30 € 130
Offentligt köpvittne 160 € 685
Överföring av pengar 40 €

170