Prislista

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto i polska zloty. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.

Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Pass

175 780 PLN

Snabbpass

195 870 PLN

Tillfälligt pass

210 930 PLN

Laissez Passer resedokument

175 780 PLN

Emergency Travel Document ETD

195 870 PLN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 780 PLN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 780 PLN

Identitetskort

96 430 PLN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 280 PLN

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 130 PLN