Prislista

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.

Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (PLN)

Pass

140 620 PLN

Snabbpass

160 710 PLN

Tillfälligt pass

175 780 PLN

Laissez Passer resedokument

140 620 PLN

Emergency Travel Document ETD

140 620 PLN

Tillfälligt främlingspass

45 200 PLN

Identitetskort

90 400 PLN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 260 PLN

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 130 PLN