Prislista

Avgiften betalas på förhand till ambassadens bankkonto. Ta med dig betalningskvitto när du kommer till ambassaden.

Ambassads bankkonto: PKO Bank Polski
Chlodna 52, 00-872 Warszawa
PLN konto nr: 06 1440 1101 0000 0000 0359 2898
IBAN: PL06144011010000000003592898
SWIFT: BPKOPLPW

Pass och identitetskort

Pass

140 600 PLN

Snabbpass

160 680 PLN

Tillfälligt pass

175 750 PLN

Identitetskort

90 380 PLN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 250 PLN