Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter i Polen

Ämbetsbevis

I Polen används tre separata intyg: födelseattest (akt urodzenia), vigselintyg (akt małżeństwa) och dödsattest (akt zgonu). Intyg ska begäras hos den lokala registermyndigheten (Urząd Stanu Cywilnego, USC) antingen per brev eller genom att besöka ett verksamhetsställe. Ansökningsblanketten som fylls i på polska fås på verksamhetsstället eller på webbplatsen. Ett intyg kostar mellan PLN 22,00 och 33,00, i vissa fall är intyget avgiftsfritt. Det finns också en flerspråkig version av certifikaten (wielojęzyczny odpis).

Förmånstagaren ska intyga att han eller hon har ett rättsligt intresse av att få information med hjälp av handlingar som översatts till polska av en auktoriserad eller legitimerad översättare.

Tilläggsinformation om tillvägagångssättet vid ansökan av intyg finns på det polska inrikesministeriets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (endast på polska). Ansökan(Länk till en annan webbplats.) till närmaste registermyndighet.

Om ansökan av ämbetsbetyg för t.ex. arvskifte görs av en fysisk person i eget namn och icke av ett statligt verk, skall denna förmånstagare själv begära uppgifterna ur det centrala register som förs av Polens inrikesministerium.

Obs! I Polens centralregister (PESEL) antecknas för varje person t.ex. uppgifter om föräldrar och eventuella makar, men inte om barn. Således är det t.ex. inte möjligt att få ett intyg för bouppteckning av vilket personens avkomma framgår.

Adressförfrågningar

Information som finns i PESEL-registret (t.ex. adressuppgifter) kan efterfrågas via stadsverken (Urząd Miasta; den ansvariga avdelningen heter vanligen Wydział Spraw Obywatelskich eller motsvarande).

De exakta ansökningsanvisningarna, ansökningsblanketten och betalningsanvisningarna finns på respektive stadsverks webbplats under ”Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców/rejestru PESEL”.

Som exempel kan nämnas Warszawa stads anvisningar(Länk till en annan webbplats.) och blankett(Länk till en annan webbplats.) för informationssökning. En blankett med bilagor som fyllts i på polska inlämnas till stadsverket personligen eller sändas per post.