Markkinamahdollisuudet Puolassa 

Puolan etuna on keskeinen sijainti EU:n sisämarkkinoilla, suuri kotimarkkina, joustavat työmarkkinat ja hyvin koulutettu työvoima. Puola on kanavoinut EU-tuet tehokkaasti investointeihin. Puola voi saada EU:n elpymisvälineestä lähes 24 miljardia € lahjarahaa ja 11,5 miljardia € lainaa, jotka on tarkoitus kohdentaa erityisesti vihreään siirtymään ja terveydenhuoltoon. Puola aikoo lähivuosina investoida erityisesti merituuli- ja ydinvoimaan. Markkinamahdollisuuksia tarjoavat myös yleinen digitalisaatio.  

Väestön ikääntymisen ja alhaisen työttömyyden vuoksi voi olla vaikea houkutella osaavia työntekijöitä, mutta suomalaisilla yrityksillä on hyvä maine työnantajina.  

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Puolan markkinatilanteesta. 

Maa-analyysi: Puolan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille(Linkki toiselle web-sivustolle.) 

Kokoamme tietoa säännöllisesti raporteiksi: 

Edustuston raportit (Country Outlook)