Team Finland -verkosto

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa Nepalissa: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkosto auttaa yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -yhteyshenkilö Nepalissa, koordinaattori:

Suurlähettiläs Riina-Riikka Heikka
Puh. +977-1-4417 221, [email protected]
Suomen suurlähetystö, Kathmandu

Team Finland -verkoston tavoitteet Nepalissa

Team Finland pyrkii Nepalissa edistämään Suomi-kuvaa ja tuomaan esiin maamme vahvuuksia sekä edistämään Suomen ja Nepalin välisiä kaupallis-taloudellisia suhteita. Nepal on Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyökumppani ja Suomi tukee Nepalia usein eri rahoitusinstrumentein.

Suomen ja Nepalin välinen taloudellinen yhteistyö on toistaiseksi suhteellisen vaatimatonta. Kauppasuhteita kuitenkin pyritään kehittämään etenkin sektoreilla, joilla on Suomelle suhteellista etua ja joilla on sidonnaisuuksia Suomen pitkäaikaiseen kehitysyhteistyöhön sekä sen tuomiin kokemuksiin, verkostoihin ja asiantuntemukseen.

Näitä sektoreita ovat esim. koulutus, vesi ja sanitaatio sekä ilmastokestävyys ja elinkeinokehitys. Myös sektoreissa kuten cleantech (ml. uusiutuva energia ja älykkäät energiaratkaisut), ICT, digitalisaatio, vesivoima, meteorologia ja kaupunkisuunnittelu on potentiaalia. Maiden välillä on olemassa investointisuojasopimus.

Kaupallis-taloudellisen yhteistyön kehittäminen perinteisen kehitysyhteistyön rinnalla on Suomen päätavoitteita Nepalissa vuosina 2021–2024. Kehitysyhteistyö tukee tavoitetta, sillä sen kautta esimerkiksi parannetaan eri tavoin liiketoimintaympäristöä. 

Lisätietoa