Humanitaarinen apu

Humanitaarinen apu tuo lievitystä hädän keskelle Vuosittain sadat miljoonat ihmiset kärsivät luonnononnettomuuksien, aseellisten konfliktien ja muiden kriisien seurauksista. Humanitaarinen apu pelastaa ihmishenkiä, lievittää inhimillistä hätää ja ylläpitää ihmisarvoa kriisien aikana. Sitä rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista.

Apua sinne, missä hätä on suurin

Maailmanlaajuinen humanitaarisen avun tarve on ennätysmäisen suuri. Helmikuussa 2019 YK arvioi, että humanitaarista apua tarvitsee vuoden kuluessa lähes 139 miljoonaa ihmistä. Kriittisimmän humanitaarisen avun antamiseksi tarvitaan noin 24,5 miljardia dollaria, jolla on tarkoitus vastata lähes 104 miljoonan ihmisen tarpeisiin.

Tilastokuvio Suomen humanitaarisen avun jakautumisesta 2018. Yhteisrahoitus humanitaarisille järjestöille 27 MEUR, järjestöjen maa- ja alueoperaatiot 38 MEUR ja sektorikohtainen rahoitus CERF ja SPR 7,5 MEUR.

 

Infografiikka: Suomen humanitaarinen apu 2018(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen apu perustuu avunpyyntöihin ja kohdennetaan maille, joiden humanitaarisesta tilanteesta on tehty luotettava tarvearviointi sekä YK:n koordinoima humanitaarisen avun järjestöjen yhteinen apuvetoomus.

Suomen avustuspäätöksiin vaikuttavat muun muassa se, kuinka laajasti kriisi on levinnyt, kuinka suurta osaa väestöstä se koskettaa ja kuinka suuri on kuolleiden, sairastuneiden, hätäapua tarvitsevien ja akuutisti aliravittujen alle viisivuotiaiden määrä.

Suomi on sitoutunut kanavoimaan vuosittain noin 10 prosenttia varsinaisista kehitysyhteistyömäärärahoista humanitaariseen apuun. Humanitaarista apua kohdennetaan virallisen kehitysavun (ODA) kohdemaihin.

Tilastokuvio Suomen humanitaarisen avun jakautumisesta alueittain 2018. Afrikka 18 MEUR, Lähi-itä 17,4 MEUR, Aasia 2,6 MEUR.