Oleskelulupa Suomeen

Jos haluat oleskella Suomessa yli kolme kuukautta, tarvitset oleskeluluvan. Jos olet EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, et tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Voit oleskella ja tehdä Suomessa vapaasti työtä enintään kolmen kuukauden ajan. Jos oleskelusi kestää yli kolme kuukautta, sinun on rekisteröitävä oleskeluoikeutesi Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Näin haet oleskelulupaa

 1. Voit hakea oleskelulupaa Suomeen, jos sinulla on työpaikka, opiskelupaikka tai perheenjäsen Suomessa. Hae oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen.
 2. EU:n viisumisääntöjen mukaan Schengen-viisumin myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että henkilö poistuu Schengen-alueelta ennen viisumin voimassaolon päättymistä. Siksi viisumia ei voida myöntää henkilölle, joka tulisi Suomeen hakemaan oleskelulupaa tai odottamaan päätöstä vireillä olevassa oleskelulupa-asiassa. Tämä koskee myös Suomen kansalaisten perheenjäseniä.
 3. Vain sinä itse voit laittaa hakemuksen vireille.
 4. Hae oleskelulupaa sähköisesti osoitteessa enterfinland.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tai paperihakemuksella migri.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
 5. Valitse oikea hakemuslomake sen perusteella miksi tulet Suomeen (työpaikka, opiskelupaikka tai perheenjäsen Suomessa).
 6. Täytä oleskelulupahakemus huolellisesti. Huolehdi, että liitteet ovat oikeat.
 7. Kun olet täyttänyt hakemuksen, varaa aika tunnistautumista ja biometristen tunnisteiden (allekirjoitus, valokuva, sormenjäljet) jättämistä varten. Tarkista missä edustustossa tai VFS Globalin palvelukeskuksessa (avautuu uuteen ikkunaan) voit sen tehdä.

 8. Suomen edustusto tai VFS Globalin palvelukeskus saattaa sijaita toisessa maassa kuin missä itse olet. Varaudu siihen, että voit joutua hakemaan viisumia kyseiseen maahan.

 9. Mene edustustoon tai palvelukeskukseen, tunnistaudu ja maksa oleskelulupahakemuksesta perittävä maksu sekä mahdollinen palvelumaksu. Maksua ei palauteta, vaikka perut hakemuksesi tai saat kielteisen päätöksen.
 10. Seuraa käsittelyn etenemistä verkkopalvelussa, jos olet tehnyt hakemuksen Enter Finland -järjestelmässä. Sinulta voidaan pyytää lisäselvityksiä ja voit saada kutsun haastatteluun.
 11. Hakemuksen käsittely vie aikaa. Odota rauhassa. Jonot ovat usein pitkiä, mutta jokainen hakemus käsitellään.
 12. Sinulle ilmoitetaan, kun päätös on valmis.
 13. Jos saat myönteisen päätöksen, valmis oleskelulupakorttisi toimitetaan samaan paikkaan, mihin jätit hakemuksen. Kielteinen päätös tarkoittaa, ettei sinulla katsottu olevan riittäviä perusteita oleskelulupaan.
 14. Lisätietoja oleskelulupahakemuksesta saat Suomen Maahanmuuttoviraston sivuilta migri.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Oleskelulupakortin katoaminen

Jos olet viisumivelvollisen maan kansalainen, sinun on ensisijaisesti haettava ensimmäistä oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta palataksesi Suomeen, vaikka sinulla olisi voimassa oleva oleskelulupa. Jatkolupahakemusta ei voi jättää edustustoon. Tähän tarkoitukseen ei voida lähtökohtaisesti myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty.

Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi. Jos edustusto ei myönnä viisumia, sinun on siis haettava oleskelulupaa voidaksesi palata Suomeen.

Vanhentunut oleskelulupa

Hae uutta oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta. Tähän tarkoitukseen ei voida myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty. Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi.

Jos edustusto ei voi myöntää viisumia viisumisäännösten mukaisesti, sinun on haettava oleskelulupaa ennen Suomeen palaamistasi.

Mistä haet oleskelulupaa?

Hae oleskelulupaa Suomen Kathmandun-suurlähetystöstä.

Oleskelulupahakemuksen jättäminen

Oleskelulupahakemukset liitteineen jätetään sähköisesti EnterFinland-palvelussa(Linkki toiselle verkkosivustolle) tai paperisena Kathmandun suurlähetystöön. Hakemuksia otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella. Ajat varataan sähköpostitse [email protected]

Suomen Kathmandun suurlähetystö käsittelee nepalilaisten ja Nepalissa laillisesti asuvien muiden maiden kansalaisten oleskelulupahakemuksia. Hakijan on voitava esittää selvitys vakituisesta asumisesta maassa. Nepalin viisumi ei ole osoitus vakituisesta asuinpaikasta.

Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakijalta otetaan sormenjäljet. Jokaisella hakijalla on oltava oma hakemus, myös alaikäisillä.

Kaikkien asiakirjojen tulee olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Nepalinkieliset alkuperäiset todistukset tulee kääntää englanniksi ja laillistamista vaativat käännökset tulee legalisoida Nepalin ulkoministeriössä ja sen jälkeen Suomen Kathmandun suurlähetystössä.

Ellei hakijan vakituinen asuinpaikka ole Nepalissa, jätetään hakemukset seuraaviin suurlähetystöihin:

 • Bangladeshin kansalaisten tulee asioida Suomen New Delhin suurlähetystössä

 • Pakistanin kansalaisten tulee asioida Suomen Abu Dhabin suurlähetystössä 

​​​Oleskelulupahakemuksen käsittelymaksu suoritetaan suurlähetystön pankkitilille erillisen ohjeistuksen mukaan. EnterFinlandin kautta pystyy myös maksamaan elektronisesti. Käsittelymaksua ei palauteta päätöksestä riippumatta.

Oleskelulupahakemukset käsitellään ja päätökset tehdään Maahanmuuttovirastossa Suomessa. Tarkempaa tietoa oleskelulupahakemusten jättämisestä ja käsittelystä löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta www.migri.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle). Hakemusten päätökset tehdään Migrissä. Päätöksestä informoidaan kun se on saapunut Kathmanduun. Suurlähetystö ei toimita väliaikatietoja hakemuksen prosessoinnista.

On hyvä huomata että päätöksen/oleskelulupakortin saapuminen Kathmanduun kestää noin 2-3 viikkoa siitä kun päätös on tehty Migrissä.

Ajankohtaista

Hakemusjono edustustolla on tällä hetkellä noin 4-5 kuukautta. Suurlähetystö on hakijaan yhteydessä heti kun ajanvaraus voidaan tarjota, eikä hakijan tarvitse olla edustustoon erikseen yhteydessä ajanvarauksen tehtyään. Sähköposti- tai puhelintiedustelut eivät nopeuta ajanvarauksen saamista.