Team Finland i Nepal

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen i Nepal: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden.

Team Finland nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. 

Team Finland-kontaktperson i Nepal, koordinator:
Ambassadör Riina-Riikka Heikka
Finlands Ambassad, Kathmandu
Tel +977-1-4417 221, riina-riikka.heikka(at)gov.fi

Team Finland i Nepal

Team Finland har som målsättning att främja Finlandsbilden och synliggöra Finlands starka sidor i Nepal samt att främja affärs- och handelsmöjligheter mellan Nepal och Finland. Nepal är en långsiktig utvecklingspartner till Finland och Finland stödjer Nepal genom olika finansieringskanaler.

Finlands och Nepals ekonomiska samarbete är fortfarande relativt anspråkslöst. Syftet är dock att utveckla handelsrelationerna särskilt inom de sektorerna där Finland har fördel och som har kopplingar till Finlands långsiktiga utvecklingssamarbete i Nepal och de erfarenheter, nätverk och expertis det tillför.

Finland har fördel särskilt inom sektorerna: vatten, sanitet och hygien, försörjningsutveckling och klimattålighet samt utbildning. Det finns potential även inom sektorer som cleantech (inklusive förnybar energi och smarta energilösningar), IKT, digitalisering, vattenkraft, meteorologi och stadsplanering. Det finns ett investeringsskyddsavtal mellan de två länderna.

Finlands huvudsakliga mål 2021–2024 är att öka det ekonomiska och kommersiella samarbetet vid sidan om det traditionella utvecklingssamarbetet i Nepal. Utvecklingssamarbetet stöder målsättningarna genom att till exempel förbättra affärsmiljön på olika sätt. 

Mer information