Kehitysrahoitus

Onko yrityksesi aloittamassa yritystoimintaa kehittyvissä maissa tai joko toimit markkinoilla?

Team Finland -verkostosta löytyy rahoitus- ja neuvontapalveluja liiketoiminnan eri vaiheisiin, esimerkiksi kun pohdit:

  • Mistä saan rahoitusta alkuvaiheeseen tai toiminnan skaalaamiseen?
  • Mistä löydän apua liiketoimintamallin, palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen?
  • Mistä voin hakea vientitakuita?

Tutustu eri palveluihin alla tai esitteestä

Finnpartnership

Finnpartnership tarjoaa kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa, projektirahoitusta sekä kontakteja. Ohjelman tärkein palvelu on Liikekumppanuustuki, eräänlainen kehitysmaaliiketoiminnan starttiraha, tyypillisesti alle satatuhatta euroa kattaen jopa 85 % hankkeen alkuvaiheesta. Palvelut ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu yrityksille, kansalaisjärjestöille ja oppilaitoksille.

Developing Markets Platform

Developing Markets Platform (DevPlat) tarjoaa rahoitusta, tietoa ja kontakteja kehittyville markkinoille tähtääville yrityksille. Voit hakea DevPlat-rahoitusta jos yritykselläsi on kehitteillä innovatiivinen ja skaalautuva ratkaisu tunnistettuun markkinamahdollisuuteen kohdemaassa ja haluat syventää yhteistyötä siellä toimivan paikallisen kumppanin kanssa. DevPlat auttaa myös tarttumaan Maailmanpankkiryhmän ja alueellisten kehityspankkien rahoitukseen, jota suunnataan yli sata miljardia euroa vuodessa kehittyvien maiden hankintoihin ja projekteihin. DevPlatin kautta yritykset saavat myös neuvoja ja kontakteja YK:n kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Finnfund

Finnfund sijoittaa kehittyvissä maissa toimiviin vastuullisiin yrityksiin. Yhtiön investointilainat ja pääomasijoitukset ovat tyypillisesti kooltaan 2-10 miljoonaa euroa. Niiden saaminen edellyttää yritykseltä jo vahvaa näyttöä kestävää kehitystä edistävästä vastuullisesta ja kannattavasta liiketoiminnasta. Finnfund sijoittaa erityisesti uusiutuvan energian tuotantoon, infrastruktuuriin, rahoitusalaan, kestävään metsätalouteen, maatalouteen ja digitaalisiin ratkaisuihin.

PIF-instrumentti

PIF-instrumentilla (Public Sector Investment Facility - Investointituki kehitysmaille) voidaan rahoittaa kauppa silloin, kun suomalaisen yrityksen asiakas on esimerkiksi liikelaitos, virasto tai ministeriö, eli toimii julkisella sektorilla. Käytännössä investointituki tarkoittaa sitä, että asiakkaan hankinnan rahoittamiseksi ottaman kaupallisen lainan korot ja osa muista kuluista maksetaan kehitysyhteistyövaroista. Tämä parantaa mahdollisuuksia saada kokoluokaltaan tyypillisesti 10-30 miljoonan euron kauppoja aikaiseksi.

Finnvera

Finnvera tarjoaa yrityksille lainoja, takauksia ja vientitakuita ja täydentää näin kaupallisia rahoitusmarkkinoita. Näin Finnvera tukee suomalaisten yritysten kilpailukykyä vientimarkkinoilla tarjoamalla järjestelyjä viennin rahoitukseen liittyvien riskien kattamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, kun vienti suuntautuu kehittyville markkinoille. Finnvera takaa viennin rahoittamiseen liittyviä poliittisia tai kaupallisia riskejä.