Suomi ja Nepal

Suomi on tunnustanut Nepalin 14.12.1955. Diplomaattisuhteet solmittu 21.9.1974.