Ämbetsbevis och adressuppgifter fås från Skatteetaten

Ämbetsbevis (utskrift av registrerte opplysninger(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)) fås från Skatteetaten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Förfrågningar om adressuppgifter skickas till Skatteetaten.

Den nya personuppgiftslagen i Norge började tillämpas hösten 2018. Ända tills 23.3.2020 var det omöjligt att få släktutredningar från det norska befolkningsregistret.

Enligt norska befolkningsregistrets tolkning som grundar sig på den nya personuppgiftslagen har släktutredningsuppgifter, såsom i registret registrerade makar och barn till en person eller datum för en persons inflyttning till eller utflyttning från Norge, varit konfidentiell information men nu har denna tolkningen förändrats efter att saken blev hanterad av Gränshinderrådet.

Från och med 23.3.2020 får man släktutredningen från Norges Skatteetaten. De vill ha begäran skriftligt, här hittar man kontaktuppgifter(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Allmänna adressen till Skatteetaten är:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Det lönar sig att nämna "dødsboskifte" vid begäran och be om information (äktenskap, barn och adress) gällande den avlidna. Det finns ingen modell för släktutredningen och man gör begäran fritt formulerad antingen på engelska eller på svenska.

I Norge behöver man inte släktutredning vid bouppteckningen och därför är det viktigt att specificera vilken information man behöver, varför man behöver det och vem man själv är i relation till den avlidna.