Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Pass

140 1 486 NOK

Snabbpass

160 1 698 NOK

Tillfälligt pass

175 1 857 NOK

Laissez Passer resedokument

140 1 486 NOK

Emergency Travel Document ETD

140 1 486 NOK

Tillfälligt främlingspass

45 478 NOK

Identitetskort

90 955 NOK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 616 NOK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Omprövningsbegäran

170 1 804 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 519 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 4 989 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 7 324 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 5 201 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 6 475 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 4 352 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 095 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 3 715 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 324 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 5 201 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 6 475 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 4 352 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 7 324 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 5 201 NOK

Uppehållstillstånd för studier

450 4 776 NOK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 3 715 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 866 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 2 547 NOK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Medborgarskapsanmälan

200 2 123 NOK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 592 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 061 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 849 NOK

Befrielsenansökan

590 6 262 NOK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 061 NOK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Intyg av notarius publicus

30 318 NOK

Offentligt köpvittne

160 1 698 NOK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 425 NOK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 318 NOK