Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

 

 

 

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Pass

235 2 691 NOK

Snabbpass

255 2 920 NOK

Tillfälligt pass

270 3 091 NOK

Laissez Passer resedokument

235 2 691 NOK

En provisorisk EU-resehandling

255 2 920 NOK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 2 691 NOK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 2 691 NOK

Identitetskort

60 687 NOK

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 916 NOK

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 801 NOK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 572 NOK

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 343 NOK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Omprövningsbegäran

255 2 920 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 954 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 5 381 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 8 473 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 6 183 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 5 496 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 351 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 496 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 4 580 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 900 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 610 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 5 496 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 351 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 8 473 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 6 183 NOK

Uppehållstillstånd för studier

450 5 152 NOK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 4 007 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 3 091 NOK

D-visum, papperansökan

120 1 374 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 748 NOK

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 1 088 NOK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Medborgarskapsanmälan

220 2 519 NOK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 717 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 145 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 916 NOK

Befrielsenansökan

690 7 900 NOK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 145 NOK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 572 NOK

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 687 NOK

Offentligt köpvittne

160 1 832 NOK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 458 NOK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 1 717 NOK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 515 NOK