Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Pass

175 1 667 NOK

Snabbpass

195 1 857 NOK

Tillfälligt pass

210 2 000 NOK

Laissez Passer resedokument

175 1 667 NOK

Emergency Travel Document ETD

175 1 667 NOK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 667 NOK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 667 NOK

Identitetskort

96 914 NOK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 609 NOK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 286 NOK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Omprövningsbegäran

170 1 619 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 4 952 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 4 476 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 7 047 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 4 666 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 4 571 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 3 619 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 4 571 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

350 3 333 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 6 571 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 4 666 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 4 571 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

380 3 619 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 7 047 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 4 666 NOK

Uppehållstillstånd för studier

450 4 285 NOK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 3 333 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 571 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 2 286 NOK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Medborgarskapsanmälan

160 1 524 NOK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

120 1 143 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 952 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 762 NOK

Befrielsenansökan

690 6 571 NOK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 952 NOK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Intyg av notarius publicus

30 286 NOK

Offentligt köpvittne

160 1 524 NOK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 381 NOK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 286 NOK