Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Pass

175 1 820 NOK

Snabbpass

195 2 028 NOK

Tillfälligt pass

210 2 184 NOK

Laissez Passer resedokument

175 1 820 NOK

Emergency Travel Document ETD

195 2 028 NOK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 820 NOK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 820 NOK

Identitetskort

96 999 NOK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 666 NOK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 312 NOK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 1 248 NOK

Omprövningsbegäran

170 1 768 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 409 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 4 889 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 7 697 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 097 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 4 993 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 3 952 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 4 993 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 640 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 177 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 097 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 4 993 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 3 952 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 7 697 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 097 NOK

Uppehållstillstånd för studier

450 4 681 NOK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 640 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 808 NOK

D-visum, papperansökan

120 1 248 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 496 NOK

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 988 NOK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Medborgarskapsanmälan

220 2 288 NOK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 560 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 040 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 832 NOK

Befrielsenansökan

690 7 177 NOK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 040 NOK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Intyg av notarius publicus

30 312 NOK

Offentligt köpvittne

160 1 664 NOK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 416 NOK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 312 NOK