Prislista

En del av priserna på de myndighetstjänster som Finlands beskickningar och utrikesministeriet tillhandahåller steg. De nya priserna trädde i kraft den 1 september 2023.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Pass

235 2 696 NOK

Snabbpass

255 2 925 NOK

Tillfälligt pass

270 3 097 NOK

Laissez Passer resedokument

235 2 696 NOK

Emergency Travel Document ETD

255 2 925 NOK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 2 696 NOK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 2 696 NOK

Identitetskort

60 688 NOK

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 918 NOK

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 803 NOK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 574 NOK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 344 NOK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 803 NOK

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 1 376 NOK

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Länk till en annan webbplats.).

60 688 NOK

Omprövningsbegäran

255 2 925 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 965 NOK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 5 391 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 8 488 NOK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 621 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 5 506 NOK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 359 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 506 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 4 015 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 915 NOK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 621 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 5 506 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 359 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 8 488 NOK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 621 NOK

Uppehållstillstånd för studier

450 5 162 NOK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 4 015 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 3 097 NOK

D-visum, papperansökan

120 1 376 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 753 NOK

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 090 NOK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Medborgarskapsanmälan

220 2 524 NOK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 721 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 147 NOK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 918 NOK

Befrielsenansökan

690 7 915 NOK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 147 NOK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NOK)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 574 NOK

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 688 NOK

Offentligt köpvittne

160 1 835 NOK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 459 NOK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 1 721 NOK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 516 NOK