Ansöka pass i Norge

En ansökan om pass måste alltid lämnas in personligen.

Då man lämnar in en passansökan behövs:

  • en polisanmälan om ett giltigt pass stulits eller försvunnit

  • män i åldern 17-30 ska ha ett intyg över närvaro vid uppbåd eller avlagd värnplikt (t.ex. soldatpass, intyg över befrielse)

  • Passet betalas med bankkort (Visa/Mastercard/Maestro) i samband med ansökan. prislista.

Leveringstiden

  • Leveranstiden för ett vanligt pass till Oslo är i allmänhet en vecka.