Ansöka pass i Norge

 

 

En ansökan om pass måste alltid lämnas in personligen.

Vi begär att beställa tid för att lämna passansökan in via vår telefon 22 12 49 00. 

Vänligen följ den beställda tiden, vi har ingen väntsal.

Våra telefontider är:

Måndag och onsdag klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Tisdagtorsdag och fredag klockan 11.00-12.00 och 13.30 – 15.30

 

Då man lämnar in en passansökan behövs:

  • en polisanmälan om ett giltigt pass stulits eller försvunnit

  • män i åldern 17-30 ska ha ett intyg över närvaro vid uppbåd eller avlagd värnplikt (t.ex. soldatpass, intyg över befrielse)

Leveringstiden

  • Leveranstiden för ett vanligt pass till Oslo är i allmänhet en vecka.