Bilagor till passansökan

  • För att styrka din identitet behöver du ditt gamla pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen.
  • 1 passfoto, högst sex (6) månader gammalt. Fotot kan vara svartvitt eller i färg.
  • 18–30-åriga män: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg.Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.
  • Särskilt medborgarskapsintyg kan krävas av personer som är fast bosatta utomlands.

Bekanta dig med anvisningar för passfotoLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) i Polisens webbplats.

Ansöka pass i Norge

En ansökan om pass måste alltid lämnas in personligen.

Då man lämnar in en passansökan behövs:

  • en polisanmälan om ett giltigt pass stulits eller försvunnit
  • män i åldern 17-30 ska ha ett intyg över närvaro vid uppbåd eller avlagd värnplikt (t.ex. soldatpass, intyg över befrielse)