Ansöka pass i Norge

En ansökan om pass måste alltid lämnas in personligen.

Då man lämnar in en passansökan behövs: