Äktenskap som ingås i Norge

Om du är finsk medborgare och gifter dig i Norge, måste du anmäla det till det finska befolkningsdatasystemet. Uppgifterna går inte automatiskt från Norge till Finland.

Hinderlöshetsintyg

Ta av vigselförrättaren reda på vilka handlingar som behövs för en vigsel inför en utländsk myndighet. Du kan beställa ett flerspråkigt finländskt hinderlöshetsintyg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) på din hemort. En finländare som bor i Norge får hinderlöshetsintyget från skattebyrån på bostadsorten.

Vigselrätt i Norge

Prästerna i den finländska församlingen i Norge(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) har vigselrätt.

Äktenskap kan inte ingås på Finlands ambassad i Oslo.

Skicka en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om äktenskap eller registrerat partnerskap som ingåtts i Norge

Skicka in blanketten Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller Anmälan om utomlands registrerat partnerskap (dvv.fi)(Länk till en annan webbplats.) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till Finlands ambassad i Oslo som vidaresänder den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) för registrering. 

OBS! Om du vill skicka information till Finlands  befolkningsdatasystem via ambassaden, är det avgiftsbelagd (prislista (Öppnar nytt fönster)) från och med 1.9.2020 enligt 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) Du kan skicka direkte till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors per post.

Bifoga:

  1. Vigselattesten i original. Om vigseln har förrättats i Norge räcker det med vigselattesten i original, den behöver inte översättas eller legaliseras. Vigselattest kan beställas från Skatteetaten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  
  2. Ämbetsbevis för finländsk (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)make eller maka. Det beställs från norska skatteverkets webbtjänst.
  3. Kopia av bägge makars pass.

Bilagorna får vara på norska, de behöver inte översättas eller legaliseras.