Edustuston tehtävät

Suurlähetystön tehtävänä on edistää kahdenvälisiä poliittisia ja taloudellisia suhteita Nigeriaan ja sivuakkreditointimaihin Beniniin, Ghanaan ja Kameruniin. Lisäksi Abujan suurlähettiläs toimii Suomen pysyvänä edustajana Länsi-Afrikan maiden talousyhteisössä ECOWASissa.

Keskeisenä painopisteenä on Suomen ja Länsi-Afrikan taloudellisten suhteiden vahvistaminen. Suurlähetystö toimii osana Team Finland -verkostoa tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin kanssa suomalaisten yritysten markkinoillepääsyn tukemiseksi ja Suomen taloudellisten etujen ajamiseksi.

Lisäksi suurlähetystö tarjoaa palveluita alueella oleskeleville suomalaisille, valvoo Suomen kansalaisten etuja ja oikeuksia Nigeriassa ja muissa toimialueensa maissa sekä auttaa hädänalaiseen asemaan joutuneita. Edustusto seuraa toimialueensa turvallisuustilannetta yhteistyössä Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden kanssa.