Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomi tunnusti Nigerian heti maan itsenäistymisen jälkeen lokakuussa 1960. Lagosin-suurlähetystö avattiin vuonna 1963, ja se oli ensimmäinen Suomen edustusto Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Suurlähetystö siirtyi vuonna 2004 Abujaan, sillä Abujasta tuli maan pääkaupunki vuonna 1991. Abujan-suurlähetystö on Suomen ainoa edustusto Länsi-Afrikassa. Lisäksi Suomella on kunniakonsuli Lagosissa.
Suomen suhteet Nigeriaan ovat erinomaiset. Tästä yksi osoitus on hyvin sujunut vierailuvaihto. Suomen suurlähetystön prioriteetit ovat kaupallis-taloudellisten ja poliittisten suhteiden edistäminen sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunta.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Nigeria Afrikan suurimpana taloutena ja väkirikkaimpana valtiona tarjoaa kasvupotentiaalia tulla yhdeksi tärkeimmistä  kauppakumppaneista Suomelle Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Muutamat suuret suomalaisyritykset ovat jo pitkään harjoittaneet maassa tuottavaa liiketoimintaa. Kaupallisia suhteita tiivistetään ja kehitetään aktiivisesti. Suomen ja Nigerian välinen investointisuojasopimus astui voimaan vuonna 2007.
Suomen vienti Nigeriaan on tullin virallisten tilastojen mukaan edelleen melko matalalla tasolla ollen vuonna 2018 noin 35 miljoonaa euroa. Yli puolet viennistä muodostui koneista ja laitteista. Nigeriasta tuotiin Suomeen jonkin verran maataloustuotteita, erityisesti kaakaotuotteita.
Vuodesta 2010 lähtien Suomi on järjestelmällisesti ponnistellut viennin edistämiseksi Nigeriaan. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen vieraili Nigeriassa marraskuussa 2017 yritysvaltuuskunnan kanssa. Pohjoismaisen yhteistyön ministeri Anne Berner vieraili Abujassa kesäkuussa 2017 ja osallistui Afrikan maiden ja Pohjoismaiden ulkoministerikokoukseen. Alivaltiosihteeri Matti Anttonen puolestaan veti Team Finland -matkan Nigeriaan helmikuussa 2016. Pienimuotoisempia yritysvierailuja tapahtui näiden lisäksi lukuisia kattaen eri aloja telekommunikaatiosta ympäristöteknologian kautta sairaalalaitteistoihin ja koulutusvientiin.
Jatkossa Suomi pyrkii edistämään kauppaa Nigerian kanssa erityisesti hyödyntämällä Nigerian lukuisia innovaatiohautomoita. Suurempien yritysten kautta Suomi voisi saada alulle myös suurempia kaupallisia kokonaisuuksia, joista hyötyisivät myös pienemmät ja innovatiiviset toimijat. Pohjoismaista yhteistyötä edistetään yhteisten tapahtumien kautta. Toukokuussa 2019 Team Finland -verkosto Nigeriassa järjestää yhteistyössä muiden pohjoismaisten edustustojen kanssa Nordic-Nigeria Connect -businesstapahtuman Lagosissa.

Sopimukset

Suomen ja Nigerian välillä on solmittu investointisuojasopimus, joka astui voimaan vuonna 2007. Sopimus taloudellisesta, teollisesta,tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä on ollut voimassa vuodesta 1982 lähtien. Neuvottelut kaksoisverotusta koskevasta sopimuksesta ovat olleet vireillä vuosia.

Vierailut

Viime vuosien merkittäviä vierailuja ovat olleet ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen vierailu Nigeriaan marraskuussa 2017 yritysvaltuuskunnan kanssa sekä pohjoismaisen yhteistyön ministerin Anne Bernerin vierailu Abujaan kesäkuussa 2017 Afrikan ja Pohjoismaiden ulkoministerikokoukseen. Alivaltiosihteeri Matti Anttonen veti Team Finland –matkan Nigeriaan helmikuussa 2016.
Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili Nigeriassa maaliskuussa 2009, jonka jälkeen Nigerian silloinen varapresidentti Goodluck Jonathan teki vastavierailun Suomeen toukokuussa 2009.
Lisäksi vierailuvaihto maiden välillä eri sektoreilla esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla on viime vuosina ollut tiivistä.