5.3.2020

Nigeria: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kaikkea matkustamista Koillis-Nigeriaan ja tarpeetonta matkustamista Niger Deltan osavaltioihin tulisi välttää. Ajoittainen polttoainepula hankaloittaa autolla liikkumista.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Nigerian paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkistä:
https://ncdc.gov.ng/news/227/first-case-of-corona-virus-disease-confirmed-in-nigeria

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Maan koillisosassa ääriliike Boko Haram tekee terrori-iskuja, ja iskut muuallakin maassa, mukaan lukien pääkaupungissa ja liike-elämän keskuksissa ovat mahdollisia.

Maanviljelijöiden ja paimentolaisten väliset yhteenotot ovat tavallisia. Niger Deltan alueella levottomuuksia aiheuttavat useat väkivaltaiset ryhmät. Muutkin levottomuudet ja väkivaltaisuudet ovat mahdollisia. Kidnappausten ja väkivaltaisten ryöstöjen vaara tulee huomioida (vrt. myös alla).

Väkijoukkoja ja mielenosoituksia tulee välttää. Erityisesti uskonnollisten juhlapyhien aikoihin kannattaa olla varovainen.

Kaikkialla maassa tulee lähteä siitä, että rakenteet ja palvelut, samoin kuin viranomaisapu ovat heikot.

Laajoilla alueilla maata on suhteellisen vakaa yhteiskunnallinen tilanne. Pääkaupungissa Abujassa tilanne on suurelta osin rauhallinen ja suhteellisen turvallinen. Liikematkustaminen esimerkiksi Abujaan ja Lagosiin on melko tavallista, ja yleisimmin käytettyjen korkeatasoisten hotellien sekä julkisten rakennusten turvatoimet ovat yleensä tiukat.

Kaikkialla maassa liikuttaessa tulee varmistaa riittävät tuvallisuusjärjestelyt esim. käyttämällä yksityisten turvallisuusyritysten palveluita. Varovaisuutta tulee muutenkin aina noudattaa. Mahdollista on, että esim. lentokentällä on vastassa asiaankuulumaton henkilö, joka on onnistunut saamaan tietoonsa matkustajan nimi- ja kohdetiedot.

Rikollisuus

Maantie-, auto- ja muut ryöstöt sekä kidnappaukset ovat tavallisia. Erityisesti pimeällä sekä yksin tai jalan liikkumista tulisi välttää. Ajoneuvon tulee olla hyvässä kunnossa ja kuljettajan tuntea paikalliset olosuhteet hyvin. Reitti polttoaineasemineen tulisi suunnitella etukäteen. (vrt. myös alla kohta 'Liikenne').

Erilaisten huijausyritysten mahdollisuuteen tulee suhtautua vakavasti. Huijauksia saattaa tulla esim. sähköpostin muodossa niin yrityksille kuin yksityisille henkilöille. Näihin viesteihin ei tule vastata. Edustuston verkkosivuilta löytyy lisätietoa internet-huijauksista.

Korruptio on Nigeriassa yleistä. Siihen osallistuminen voi johtaa vakaviin seuraamuksiin.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Nigerian kaupungeista erityisesti Lagosissa liikenne on ruuhkaista ja nopeatempoista. Onnettomuuksia sattuu paljon, eikä apua ole useinkaan nopeasti saatavilla. Teiden kunto vaihtelee suuresti. Maassa esiintyy ajoittain polttoainepulaa, joka hankaloittaa autolla liikkumista - polttoainetta saattaa joutua jonottamaan useita tunteja.

Aseelliset ryöstöt maanteillä ja myös kaupungeissa esim. liikennevaloissa, erityisesti pimeän aikaan ja hyvin valvottujen alueiden ulkopuolella ovat yleisiä. Joissain tapauksissa ajoneuvon pysäyttäneet rikolliset ovat esiintyneet viranomaisina tai sotilaina.

Maanteille ei tulisi lähteä yksin. Liikkumista suositellaan tuvallisuussyistä vähintään kahden auton saattueissa. Linja-autoa ei turvallisuusriskien vuoksi suositella. (vrt. myös yllä kohta 'Rikollisuus').

Lentokoneiden huolto ja tarkastus eivät kaikilta osin täytä kansainvälisiä vaatimuksia. Lentäminen on siitä huolimatta usein varteenotettavin matkustustapa erityisesti pidemmillä matkoilla.

Luonnonolot

Kausittaiset rankkasateet ja niiden mukanaan tuomat tulvat ovat tavallisia, samoin kuin voimakkaat ukonilmat varsinkin sadekaudella huhti-lokakuussa.

Terveys

Kansainvälisen rokotuskortin esittämiseen tulee varautua maahan saavuttaessa. Rokotukset tulee selvittää ennen matkaa. Keltakuumerokotus on pakollinen.

Malariaa esiintyy yleisesti, joten sopivasta malarianestolääkityksestä kannattaa huolehtia ennen matkaa. Sadekautena malarianestolääkitys on erityisen tarpeellinen. Nukkumista hyttysverkoilla suojaamattomissa tiloissa kannattaa välttää, erityisesti jos ilmastointia ei ole käytettävissä. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua myös käyttämällä hyttyskarkotteita. Hyvään hygieniaan on tärkeää kiinnittää huomiota.

Kaikki säännöllisesti käytettävät lääkkeet tulisi varata mukaan matkan ajaksi, sillä apteekeissa myytävien lääkkeiden laatuun ei voi luottaa. Terveydenhuollon taso vaihtelee huomattavasti ja on yleisesti ottaen heikko. Vesijohtovesi on aina keitettävä ja suodatettava. Suositeltavaa on käyttää vain pullotettuja juomia. HIV-tartunnat ovat yleisiä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Nigeriassa homoseksuaalisuus on rikos.

Maahantulosäännökset

Tarkista viisumivaatimukset Nigerian Tukholman-suurlähetystöstä: http://nigerianembassy.nu/.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Abujan-suurlähetystö

NO.9, Iro Dan Musa Street
PLOT 1547, ASOKORO
ABUJA
NIGERIA
+234 803 785 1150

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].