Ambassadens uppgifter

Ambassadens uppgift är att främja bilaterala politiska och ekonomiska relationer med Nigeria och sidoackrediteringsländerna Benin och Ghana. Ambassadören i Abuja fungerar dessutom som Finlands ständiga representant i de västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap ECOWAS.

Tyngdpunkten ligger på att förstärka de ekonomiska relationerna mellan Finland och Västafrika. Inom ramarna för nätverket Team Finland samarbetar ambassaden med Business Finland för att hjälpa finska företag att ta sig ut på marknaden och för att främja Finlands ekonomiska intressen.

Utöver det erbjuder ambassaden tjänster för finländare som vistas i området, bevakar finska medborgares intressen och rättigheter i Nigeria och sina ackrediteringsländer, samt bistår personer som har råkat i nöd. Tillsammans med de andra nordiska länderna och EU-länderna följer ambassaden med säkerhetsläget i sitt verksamhetsområde.