EU:n kansalaisen perheenjäsenet, joihin sovelletaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiiviä

EU-kansalaisen perheenjäsenellä tarkoitetaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiivin(Linkki toiselle web-sivustolle.) mukaan

  1. aviopuolisoa
  2. kumppania, jonka kanssa EU-kansalainen on rekisteröinyt parisuhteen jonkin jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jos vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ja vastaanottavan jäsenvaltion asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti
  3. EU-kansalaisen alle 21-vuotiaita tai hänestä riippuvaisia jälkeläisiä suoraan etenevässä polvessa samoin kuin EU-kansalaisen aviopuolison tai  toisessa kohdassa tarkoitetun kumppanin vastaavanlaisia jälkeläisiä
  4. EU-kansalaisesta riippuvaisia sukulaisia suoraan takenevassa polvessa samoin kuin EU- kansalaisen aviopuolison tai toisessa kohdassa tarkoitetun kumppanin vastaavanlaisia sukulaisia.

EU:n kansalaisten perheenjäsenet, joihin sovelletaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiiviä, voivat jättää hakemuksensa palvelukeskuksen lisäksi myös Suomen ulkomaanedustustoon. Viisumista ei peritä maksua.

Katso finlandvisa.fi-verkkosivulta tarkemmat maakohtaiset ohjeet EU-perheenjäsenen viisumihakemuksen asiakirjavaatimuksista, kun heihin sovelletaan vapaan liikkuvuuden direktiiviä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Voit tarkistaa kaikki asiakirjavaatimukset kirjautumatta finlandvisa.fi-verkkosivulle.