Viisumityypit

 • Kertaviisumi
  on yhtä matkaa varten annettu viisumi, oleskelu voi kestää enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.
 • Kaksikertaviisumi
  on kahteen maahantuloon oikeuttava viisumi, joka voi olla voimassa Schengen-maiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.
 • Monikertaviisumi
  oikeuttaa useisiin saapumisiin Schengen alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä, joka voi olla enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla. Monikertaviisumin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.
 • Lentokentän kauttakulkuviisumi
  oikeuttaa kulkemaan kansainvälisen lennon välilaskun tai kahden matkan välisen siirtymisen aikana lentokentän kansainvälisen alueen kautta. Maan kansalliselle alueelle viisumilla ei voi saapua. Kauttakulkuviisumin tarvitsevat seuraavien maiden kansalaiset:
  • Afganistan
  • Bangladesh
  • Eritrea
  • Etiopia
  • Ghana
  • Irak
  • Iran
  • Kongon demokraattinen tasavalta
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Somalia
  • Sri Lanka
 • Katso EU:n yhteisestä viisumisäännöstöstä (artikla 3, kohta 5), milloin näiden maiden kansalaiset eivät tarvitse kauttakulkuviisumia.