Alueellinen kehitysyhteistyö

Alueellista kehitysyhteistyötä toteutetaan useamman valtion alueella. Sen avulla tuetaan rajat ylittävien ongelmien ratkaisua ja alueellista yhdentymistä. Alueellinen yhteistyö täydentää muita avun muotoja.

Suomi rahoittaa ja toteuttaa alueellista yhteistyötä monilla aloilla, joilla Suomella on erityisosaamista. Näitä ovat muun muassa innovaatiotoiminta, rauhanrakentaminen, vammaisten oikeudet, tasa-arvon edistäminen, energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Eri maantieteellisillä alueilla lähestymistavat voivat vaihdella.

Rahoitus kanavoidaan usein kansainvälisten järjestöjen, alueellisten talous- ja yhteistyöjärjestöjen sekä kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kautta.

Saharan etelänpuolisessa Afrikassa Suomen tuki monipuolista

Alueellisen yhteistyön tukemisella Suomi vaikuttaa valtioiden rajat ylittäviin teemoihin. Itäisessä Afrikassa Suomi tukee alueellisen kaupan edistämistä, alueellista integraatiota ja rauhanvälitystä. Eteläisessä Afrikassa Suomi keskittyy tieteen, teknologian ja innovaatioiden edistämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Uusiutuvaa energiaa ja työpaikkoja

Suomen tukema Energy and Partnership Programme (EEP) on tuonut uusiutuvan energian yli 900 000 kotitalouden ulottuville eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. Samalla ohjelman tuella on luotu yli 8 000 työpaikkaa vuosina 2010-2017. 

Vuodesta 2018 lähtien EEP on toiminut rahastona, jota hallinnoi Pohjoismainen kehitysrahasto NDF. Viidessätoista Afrikan maassa toimivan rahaston tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta ja lisätä uusiutuvan energian saatavuutta sekä parantaa energiatehokkuutta. Samalla luodaan työtä ja taloudellista toimeliaisuutta, erityisesti naiset ja nuoret huomioiden. 

Toteuttajat ovat pääasiassa yksityisiä yrityksiä. Myös kansalaisjärjestöt ovat saaneet tukea. Rahoitettavat hankkeet valitaan avoimella haulla. Keskeistä valinnassa on hankkeen laatu ja se, että hankkeissa saatuja oppeja voidaan hyödyntää myös muissa energiasektorin hankkeissa alueella. 

Suomen osuus EEP-rahastossa on 15 miljoonaa euroa vuosina 2018-2022.  Rahastossa ovat mukana omalla rahallaan myös NDF sekä Itävalta.

Lisätietoja ohjelmassa rahoitetuista hankkeista ja niiden saavutuksista(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi).

EEP-ohjelmaa käsitteleviä tutkimuksia ja tulosraportteja(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi).

 

Vuonna 2019 käynnissä olevat alueelliset hankkeet, joita Suomi rahoittaa yli miljoonalla eurolla: 

  • Energia- ja ympäristökumppanuusrahasto EEP yhteensä 15 eteläisen ja itäisen Afrikan maassa. Rahastoa hallinnoi Pohjoimainen kehitysrahasto NDF. Suomen tuki 15 miljoonaa euroa ohjelman vaiheessa III eli vuosina 2018-2022.
  • Alueellisen biotieteiden verkoston kehittäminen eteläisessä Afrikassa, SANBio. Mukana 12 eteläisen Afrikan maata. Suomen tuki 6 miljoonaa euroa ohjelman vaiheessa II, vuosina 2015-2019.
  • Talouskasvua ja köyhyyden vähentämistä edistävä eteläisen Afrikan innovaatiotukihanke SAIS. Hanke tarjoaa Team Finland -toimijoille tietoa paikallisista markkinoista. Botswana, Etelä-Afrikka, Namibia, Sambia ja Tansania. Vaihe II: vuodet 2017-2021, Suomen rahoitus 8,7 miljoonaa euroa.
  • Eteläisen ja itäisen Afrikan tullien kapasiteetin kehittämishanke, joka tukee kansainvälisen kaupan sujuvoittamista Maailman kauppajärjestön WTO:n TF-sopimuksen mukaisesti. Mukana 24 maata. 3 miljoonaa euroa. Toteuttajana Maailman tullijärjestö WCO. 2016-2021.
  • Tuki Itä-Afrikan yhteisön taloudelliselle integraatiolle ja kaupan edellytysten parantamiselle. Toteuttajana kauppa tukevan kehitykseen keskittyvä voittoa tuottamaton yritys Trade Mark East Africa (TMEA). Suomen rahoitus on 9,8 miljoonaa euroa vuosina 2017-2020.
  • Alueellisen rauhan ja kehityksen edistäminen Afrikan Sarven yhteistyöjärjestö IGADin kautta. Suomen rahoitus on yhteensä miljoona euroa vuosina 2019-2020.