29.11.2021

Mosambik: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen varovaisuus on tarpeen kaikkialla Mosambikissa. Vältä pimeällä liikkumista ja mahdollisia mielenosoituksia.

Ajankohtaista

THL:n suosituksen mukaisesti ja muuntuneen viruksen Suomeen leviämisen estämiseksi ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Mosambikiin.

Mosambikin hallituksen virallinen koronatieto-sivusto (portugaliksi) https://covid19.ins.gov.mz/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Mosambikin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/moz/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-mosambikissa-swazimaassa-ja-madagaskarilla/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Rikollisuus lisääntyy juhlapäivien ja lomakausien aikana. Ole tarkkana, seuraa uutisia, vältä mahdollisia mielenosoituksia sekä pimeällä liikkumista.

Levottomuudet Manican ja Sofalan provinsseissa ovat käynnistyneet uudelleen elokuussa 2019 sovitun rauhansopimuksen jälkeen. Tammikuusta 2020 lähtien osissa N1-, 6- ja 7-teitä autot liikkuvat aseistetuissa saattueissa kulkuvälineisiin kohdistuneista iskuista johtuen. Alueelle matkustavia ja siellä oleskelevia kehotetaan erityiseen tarkkaavaisuuteen sekä seuraamaan uutisointia.

Cabo Delgadon maakunnassa lokakuussa 2017 alkaneet väkivaltaisuudet jatkuvat edelleen ja ovat lisääntyneet vuoden 2020 alusta kohdistuen myös siviiliväestöön. Myös rikollisuus on lisääntynyt merkittävästi. Vältä tarpeetonta matkustamista Cabo Delgadon maakuntaan alueella tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi.

Väestö on yleisesti ottaen ystävällistä ja auttavaista, mutta lähempään tuttavuuteen tuntemattomien henkilöiden kanssa on syytä suhtautua varovaisesti.

Rikollisuus

Rikollisuus lisääntyy lomakausien (joulukuu-tammikuu) sekä juhlapäivien aikana. Pääkaupungissa Maputossa todennäköisyys joutua ryöstön tai varkauden kohteeksi on suurempi kuin maaseudulla. Turistit ovat tarkemman huomioon kohteena ja portugalinkieltä taitamattomat ulkomaalaiset on helppo tunnistaa. Maputon rannalla ei kannata liikkua yksin tai edes pienessä seurueessa, ellei siellä ole muita ihmisiä. Maputon keskustassa jalankulkijan on syytä välttää runsaasti pensaikkoa kasvavia tieosuuksia ja merelle viettäviä rinteitä. Myös keskustan pääkatu Avenida Julius Nyerereltä lähtevällä Friedrich Engels –kadulla on tapahtunut ryöstöjä päiväsaikaan.

Suurlähetystö suosittelee vahvistamaan passikopion oikeellisuuden joko edustustossa tai notaarilla (esim. Quarto Cartório, Av. Ahmed Sekou Touré) mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Kopio passista sekä viisumista maahantuloleimoineen tulee pitää mukana kaupungilla liikkuessa.

Ryöstöstä tulee tehdä rikosilmoitus poliisilaitokselle matkavakuutusta varten. Tämä prosessi saattaa kestää muutaman päivän, joten ilmoitus on tehtävä mahdollisimman nopeasti rikoksen tapahduttua.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista, autot usein huonokuntoisia ja maan liikennekulttuuri poikkeaa muutenkin suomalaisesta. Kuljettajat eivät välttämättä tunne eivätkä kunnioita liikennesääntöjä. Alkoholin ja huumeiden alaisena ajaminen varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin on yleistä. Pimeällä ajamista ei suositella kaupungin ulkopuolella. Pidä auton ikkunat kiinni ja ovet lukittuina varsinkin risteysalueilla pysähtyessä. Autolla liikkuessa voi joutua poliisin pysäyttämäksi lahjusten toivossa. Myös autokaappauksia on esiintynyt. Tuntemattomia ei kannata ottaa kyytiin.

Teiden kunto ja ajo-olosuhteet vaihtelevat. Julkiset kulkuvälineet, erityisesti chapat (minibussit) ovat erittäin huonokuntoisia ja kuljettajat ajavat usein ylinopeutta. Pahimmat onnettomuudet tapahtuvat näillä minibusseilla eikä niiden käyttöä suositella.

Sadekauden aikana (marras-huhtikuu) tulvat ja rankkasateet voivat vaikeuttaa maanteillä matkustamista. Tarkista tilanne Mosambikin Ilmatieteen laitoksen sivuilta ennen matkalle lähtöä: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) http://www.inam.gov.mz/index.php/pt/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Jos matkustat maan halki, varaudu siihen että jotkut tiet tai tieosuudet vaativat nelivetoisen ajoneuvon. Varmista, että ajoneuvosi on hyvässä kunnossa ja että sinulla on mukanasi ensiapulaukku, vararengas, riittävät viestintävälineet sekä tarpeeksi vettä ja polttoainetta määränpäähän saakka. Älä lähde matkaan, jos et tunne paikallisia olosuhteita.

Luonnonolot

Marras-huhtikuussa trooppiset myrskyt ovat todennäköisiä. Lisätietoja löytyy TSR-Tropical Storm Risk- verkkosivuilta http://www.tropicalstormrisk.com(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Tulvat ja maanvyöryt ovat mahdollisia pitkittyneiden sateiden jälkeen. Älä yritä ylittää tulva-aluetta, koska siinä voi olla sähkövaraus kaatuneitten sähkölinjojen takia.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

• Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/moz/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-mosambikissa-swazimaassa-ja-madagaskarilla/384951

Mosambikissa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

HIV-tartunnat ovat yleisiä. Riskikäyttäytymistä tulee välttää.

Yleensä köyhemmillä asuinalueilla voi sadekausien yhteydessä esiintyä koleraa.

Hyvään hygieniaan on tärkeää kiinnittää huomiota.

Terveydenhuollon valmiudet ovat heikot.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin on periaatteessa sallivaa. Seksuaalista suuntausta ei kuitenkaan ole syytä osoittaa yleisillä paikoilla.

Huumeiden hallussapito on rangaistava rikos.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].