Kahdenväliset suhteet

Suomen ja Mosambikin väliset diplomaattisuhteet solmittiin heinäkuussa 1975. Suomen ja Mosambikin kahdenväliset suhteet ovat hyvät ja Suomen maakuva on Mosambikissa erittäin myönteinen pitkäjänteisen kehitysyhteistyökumppanuuden ansiosta. Viime vuosina Suomen tuki on kohdistunut erityisesti Mosambikin opetussektorille sekä maan demokratiakehityksen ja hallinnon vahvistamiseen.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Kehitysyhteistyön rinnalla kaupallinen yhteistyö maittemme välillä on laajenemassa Mosambikin taloudellisen kehityksen ja uusien investointimahdollisuuksien myötä. Kaupallis-taloudellista yhteistyötä voidaan kehittää useilla sektoreilla ml. energiateollisus, metsäteollisuus, koulutusvienti, investoinnit puhtaaseen teknologiaan ja ilmastokestävän infrastruktuurin rakentaminen. Valtiollisen yhteistyön rinnalla myös vuorovaikutus suomalaisten ja mosambikilaisten kansalaisjärjestöjen kesken on ollut hyvin monipuolista.    

Kulttuurisuhteet

Kulttuurialan yhteistyö on yksi tärkeä ulottuvuus Suomen ja Mosambikin välisissä suhteissa.

Vierailut

Korkean tason vierailuvaihto maidemme välillä on tiivistä. Molemminpuolisten ministerivierailujen lisäksi kansanedustajaryhmiä Mosambikista on käynyt tutustumassa Suomeen ja vastaavasti suomalaisia kansanedustajia ja liike-elämän edustajia on vieraillut Mosambikissa.

Historia

Suomen ja Mosambikin diplomaattisuhteet solmittiin 18.7.1975, eli alle kuukausi Mosambikin kesäkuussa 1975 tapahtuneen itsenäistymisen jälkeen. Suomi oli ensimmäisiä maita, jotka tunnustivat Mosambikin itsenäisyyden.

Kahdenvälisten suhteiden perusta oli kuitenkin luotu jo aiemmin, Mosambikin itsenäisyystaistelun aikana. Monet suomalaiset järjestöt ja yksittäiset henkilöt toimivat tuolloin aktiivisesti Mosambikin vapaustaistelun tukena – muun muassa Taksvärkki-keräyksen kautta.

Ensimmäinen Mosambikiin – tuolloin Tansaniasta käsin – akkreditoitu suurlähettiläs oli Martti Ahtisaari, joka luovutti valtuuskirjeensä Mosambikin presidentti Samora Machelille 16.10.1975. Tilaisuudesta kirjoitetun raportin mukaan suurlähettiläs Ahtisaari kertoi Suomen kansan seuranneen syvällä myötätunnolla Mosambikin kansan peräänantamatonta itsenäisyystaistelua. Hän ilmoitti Suomen myös olevan halukas osallistumaan itsenäisen Mosambikin kehitysponnisteluihin. Suurlähettiläs Ahtisaari totesi Suomen jatkuvasti ja selkeästi kannattaneen Afrikan kansojen itsemääräämisoikeutta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti.

Mosambik on siis yksi Suomen pitkäaikaisimmista kumppaneista Afrikassa. Pian diplomaattisuhteiden solmimisen jälkeen, vuonna 1977, Suomi alkoi tehdä Mosambikissa pohjoismaista kehitysyhteistyötä. Kahdenvälinen kehitysyhteistyö käynnistyi vuonna 1984. Vuosikymmenten mittaan Suomi on tukenut Mosambikia erityisesti infrastruktuurin, maa- ja metsätalouden, terveydenhuollon, hallinnon ja opetussektorin kehittämisessä.

Ensimmäinen täysivaltainen suurlähettiläs Mosambikiin nimitettiin vuonna 2003. Tätä ennen Suomen suurlähettiläs oli sivuakkreditoitu Mosambikiin Dar es Salaamista, Tansaniasta (1975–1998) tai Pretoriasta, Etelä-Afrikasta (1999–2003). Jo noina vuosina paikan päällä Maputossa kuitenkin työskenteli kehitysyhteistyösihteerejä ja asianhoitajia:

Lauri Parkkali, kehitysyhteistyösihteeri, 1990–1991

Keijo Ruokoranta, kehitysyhteistyösihteeri, 1992–1994  

Matti Kääriäinen, asiainhoitaja, 1995–1998

Juhani Toivonen, asiainhoitaja, 1999–2002  

Suomen suurlähettiläinä Mosambikissa vuodesta 1975 alkaen ovat toimineet:

Martti Ahtisaari, suurlähettiläs (Dar es Salaam), 1975–1977

Richard Müller, suurlähettiläs (Dar es Salaam), 1977–1980

Risto Kauppi, suurlähettiläs (Dar es Salaam), 1980–1983

Ilkka Ristimäki, suurlähettiläs (Dar es Salaam), 1984–1987

Unto Korhonen, suurlähettiläs (Dar es Salaam), 1987–1988

Kari Karanko, suurlähettiläs (Dar es Salaam), 1988–1993

Ilari Rantakari, suurlähettiläs (Dar es Salaam), 1994–1998

Tapani Brotherus, suurlähettiläs (Pretoria), 1999–2000

Kirsti Lintonen, suurlähettiläs (Pretoria), 2000–2003

Markku Kauppinen, suurlähettiläs (tästä eteenpäin Maputo), 2003–2007

Kari Alanko, suurlähettiläs, 2007–2011

Matti Kääriäinen, suurlähettiläs, 2011–2013

Seija Toro, suurlähettiläs, 2013–2016

Laura Torvinen, suurlähettiläs, 2016–2020

Anna-Kaisa Heikkinen, suurlähettiläs, 2020–