Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Mosambikin väliset diplomaattisuhteet solmittiin heinäkuussa 1975. Suomen ja Mosambikin kahdenväliset suhteet ovat hyvät ja Suomen maakuva on Mosambikissa erittäin myönteinen pitkäjänteisen kehitysyhteistyökumppanuuden ansiosta. Viime vuosina Suomen tuki on kohdistunut erityisesti Mosambikin opetussektorille sekä maan demokratiakehityksen ja hallinnon vahvistamiseen.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Kehitysyhteistyön rinnalla kaupallinen yhteistyö maittemme välillä on laajenemassa Mosambikin taloudellisen kehityksen ja uusien investointimahdollisuuksien myötä. Kaupallis-taloudellista yhteistyötä voidaan kehittää useilla sektoreilla ml. energiateollisus, metsäteollisuus, koulutusvienti, investoinnit puhtaaseen teknologiaan ja ilmastokestävän infrastruktuurin rakentaminen. Valtiollisen yhteistyön rinnalla myös vuorovaikutus suomalaisten ja mosambikilaisten kansalaisjärjestöjen kesken on ollut hyvin monipuolista.    

Kulttuurisuhteet

Kulttuurialan yhteistyö on yksi tärkeä ulottuvuus Suomen ja Mosambikin välisissä suhteissa.

Vierailut

Korkean tason vierailuvaihto maidemme välillä on tiivistä. Molemminpuolisten ministerivierailujen lisäksi kansanedustajaryhmiä Mosambikista on käynyt tutustumassa Suomeen ja vastaavasti suomalaisia kansanedustajia ja liike-elämän edustajia on vieraillut Mosambikissa.

Historia