Team Finland -verkosto Mosambikissa

Suomalaisten yritysten tukeminen Mosambikissa, Eswatinissa ja Madagaskarilla on yksi suurlähetystön päätehtävistä.

Erityisesti Mosambikilla on potentiaalia kehittyä suomalaisille yrityksille otolliseksi vientimarkkinaksi ja kauppakumppaniksi Eteläisessä Afrikassa. Maan talous on kasvanut rivakasti jo vuosikymmeniä, ja mittavien luonnonvaralöydösten kuten maakaasun kaupallinen hyödyntäminen takaa talouden kasvun jatkossakin. Maa tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia niin uusiutuvan energian, infrastruktuurin rakentamisen, kaivostoiminnan, maatalousteknologian kuin koulutuksen, digitaalisten palveluiden kuin terveysteknologiankin aloilla.


Maputon suurlähetystö muodostaa paikallisen Team Finland -verkoston(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ytimen yhdessä kunniakonsuleiden ja  Business Finlandin(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) kanssa. Suurlähettiläs toimii Team Finland -verkoston johtajana ja suurlähettilään sijainen Team Finland -työn koordinaattorina.

Team Finland -työn tavoitteena on

  • auttaa yrityksiä yhteyksien luomisessa paikallisiin kumppaneihin

  • avata yrityksille ovia paikallisten viranomaistahojen suuntaan

  • tuottaa tietoa taloudellisesta kehityksestä ja markkinoiden mahdollisuuksista

  • tarvittaessa avustaa yrityksiä näiden ongelmissa.

Team Finland -toimijat voivat avustaa yrityksiä tapahtumien järjestämisessä ja näkyvyyden saamisessa. Keskeistä on myös Suomi-tunnettuuden ja Suomen brändin vahvistaminen kohdemaassa viestinnän ja erilaisten tapahtumien kautta. Team Finland -toimijat eivät korvaa yksityisiä konsultteja, mutta voivat olla apuna markkinoillepääsyn eri vaiheissa.

Team Finland -työn painopistesektoreita ovat olleet erityisesti koulutus, innovaatiotoiminta, energia-ala, cleantech, infrastruktuurin kehittäminen, kaivostoiminta ja metsäsektori. Toimintaa ja kaupan mahdollisuuksia on Mosambikissa kuitenkin monilla sektoreilla.

Business Finlandin lähin toimisto(Linkki toiselle verkkosivustolle) sijaitsee Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa.

Ole yhteydessä suurlähetystöön, jos olet epävarma, kuka voi auttaa asiassasi parhaiten.

Lisätietoa