25.3.2024

Marocko: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken utgör den största säkerhetsrisken. Kulturskillnaderna bör beaktas. Risk för terrordåd. Demonstrationer och stora sammankomster bör undvikas. Vi rekommenderar inte att man rör sig ensam på ödsliga platser när det är mörkt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.))
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare
Lagen om kombinerade resetjänster

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Marocko är samhälleligt ett stabilt land som är relativt tryggt för utländska besökare. Marockos säkerhetsmyndigheter följer aktivt med säkerhetsläget och är synliga på gatorna. Terrordåd kan dock inträffa. Beskickningen uppmanar resenärer att vara försiktiga och alerta i största allmänhet överallt i Marocko. Det gäller att ta lokala myndigheters anvisningar på allvar och följa med lokala och internationella medier regelbundet. Man bör undvika att vistas ensam i synnerhet på ödsliga platser när det är mörkt.

Brottsligheten

Enstaka rån och annan brottslighet förekommer. Fysiskt våld är dock sällsynt. Ficktjuvar och väskryckare är aktiva på platser med mycket folk. I synnerhet i fortskaffningsmedel gäller det att vara försiktig. Stölderna har ökat i synnerhet i Casablanca och andra storstäder.

Brottsanmälan ska göras till den lokala polisen och intyg över händelsen begäras för både försäkringsbolaget och myndigheterna.

Transportera aldrig någon annans bagage över gränsen och ta inte med paket av främlingar för att posta dem vidare i Europa. Ibland har narkotika gömts i resenärers bagage utan att de känt till det.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den största säkerhetsrisken i Marocko är trafiken. Trafikkulturen är mycket annorlunda än i Finland, och trafiksäkerheten är svag. Ofta respekteras inte trafikregler eller trafikljus. I synnerhet som fotgängare gäller det att vara försiktig.

Landsvägskörning bör undvikas i mörker. Körning i mörker på avlägsna motor- och landsvägar medför säkerhetsrisker. Utöver risker relaterade till fordon som kör utan ljus eller parkerats på vägen samt fotgängare och djur på landsvägarna kan även rån och annan skadegörelse förekomma sporadiskt.

Den som reser med husbil, husvagn eller tält bör endast övernatta på auktoriserade och övervakade campingplatser. Detta rekommenderas i synnerhet med tanke på den personliga säkerheten. Att övernatta på andra ställen än officiella campingområden kan utgöra en avsevärd säkerhetsrisk. Myndigheterna i Marocko kräver också att utlänningar som vistas över ett år i Marocko har giltigt marockanskt körkort. För marockanska försäkringsbolag är detta ett villkor för utbetalning av eventuellt skadestånd.

Naturförhållanden

Marocko är jordbävningsområde, och små jordbävningar inträffar regelbundet.

I norra Marocko och bergiga regioner kan störtregn på hösten och vintern orsaka plötsliga och farliga översvämningar. Det gäller att vara särskilt försiktig i floddalar och när man korsar flodfåror som i allmänhet är uttorkade. Regn kan snabbt orsaka en flera meter hög störtflod i flodfåror. Översvämningar orsakar ofta även dödsfall. Det gäller att följa myndigheternas ruttanvisningar. I bergen finns det få märkta rutter. Det är bra att anlita guider som auktoriserats av marockanska myndigheter. Att resa i grupp rekommenderas.

Havsstränderna är ofta oövervakade. Undvik att simma på andra platser än märkta badstränder. Undervattensströmmar, vågor och vindar kan vara farligt kraftiga, och det är viktigt att sörja för säkerheten när man rör sig på stränder eller på surfbräda. Det gäller att ta meddelanden om exceptionella väderfenomen och de lokala myndigheternas anvisningar på allvar.

Hälsoläget

Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Den offentliga sjuk- och hälsovårdens nivå motsvarar inte nivån i Europa. Utanför de stora städerna är tillgången på hälsovårdstjänster begränsad.

Läkar- och sjukhusbesök måste du i allmänhet betala kontant. Kom också ihåg att teckna en reseförsäkring för dig själv och ditt bagage.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”
Världshälsoorganisationen WHO
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar

Lokala lagar och seder

I ett islamskt land avviker uppfattningen om jämställdhet mellan könen från den nordiska. I synnerhet kvinnor bör undvika att röra sig ensamma i mörker och på ödsliga ställen. När det gäller klädsel är koden mer strikt i Marocko än i Finland. I större städer är inställningen dock relativt liberal. Även i medinor (gamla stadsdelar) i större städer rekommenderas strikt klädsel.

Under ramadan är de flesta restaurangerna stängda eller har begränsade öppettider. Och i allmänhet serverar de inte alkohol. Fastan under ramadan omfattar inte andra religiösa samfund, men det rekommenderas att man inte offentligt bryter mot fastan. Utöver ätande omfattar rekommendationen också bland annat offentligt drickande, tuggummituggande och rökning. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid klädsel som respekterar lokala seder under ramadan.

Icke-muslimer kan endast besöka moskén Hassan II i Casablanca.

Kritik mot islam, Västsaharas ställning, konflikterna i Mellanöstern och andra politiska frågor kan orsaka demonstrationer och protester mot utlänningar även i Marocko. Det rekommenderas att resenärer håller sig borta från demonstrerande folkmassor oberoende av orsaken till demonstrationen.

Innehav av narkotika är straffbart. Narkotikabrott leder i allmänhet till minst två års fängelsestraff. Man ska aldrig transportera en annan persons bagage över gränsen eller ta med saker av okända för att posta dem vidare i Europa. Ibland har narkotika gömts i resenärers bagage utan att de känt till det.

Relationer mellan samma kön och utomäktenskapliga relationer är brott. I praktiken väcks åtal mot utlänningar i sådana fall främst då den andra parten är marockan.

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplats:
Trafikministeriet i Marocko: http://www.equipement.gov.ma/Pages/accueil.aspx(Länk till en annan webbplats.)

och beskickningens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/mar/aktuellt.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/(Länk till en annan webbplats.).

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].