Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Marockos myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhäm-tat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Marocko.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 106 Kb) (Öppnar nytt fönster)