Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Pass

235 2 540 MAD

Snabbpass

255 2 760 MAD

Tillfälligt pass

270 2 920 MAD

Laissez Passer resedokument

235 2 540 MAD

En provisorisk EU-resehandling

255 2 760 MAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 2 540 MAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 2 540 MAD

Identitetskort

60 650 MAD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 870 MAD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 760 MAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 540 MAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 320 MAD