Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Pass

235 2 600 MAD

Snabbpass

255 2 820 MAD

Tillfälligt pass

270 2 990 MAD

Laissez Passer resedokument

235 2 600 MAD

En provisorisk EU-resehandling

255 2 820 MAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 2 600 MAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 2 600 MAD

Identitetskort

60 660 MAD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 880 MAD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 770 MAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 550 MAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 330 MAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Schengenvisum

80 880 MAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 440 MAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 390 MAD

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 770 MAD

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 1 330 MAD

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 660 MAD

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 MAD

Omprövningsbegäran

255 2 820 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 750 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 5 200 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 8 180 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 5 970 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 5 310 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 200 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 310 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 4 420 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 630 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 420 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 5 310 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 200 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 8 180 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 5 970 MAD

Uppehållstillstånd för studier

450 4 980 MAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 870 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 990 MAD

D-visum, papperansökan

120 1 330 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 650 MAD

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 1 050 MAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Medborgarskapsanmälan

220 2 430 MAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 660 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 110 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 880 MAD

Befrielsenansökan

690 7 630 MAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 110 MAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 660 MAD

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 550 MAD

Offentligt köpvittne

160 1 770 MAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 440 MAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 1 660 MAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 500 MAD