Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Pass

175 1 930 MAD

Snabbpass

195 2 150 MAD

Tillfälligt pass

210 2 310 MAD

Laissez Passer resedokument

175 1 930 MAD

Emergency Travel Document ETD

195 2 150 MAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 930 MAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 930 MAD

Identitetskort

96 1 060 MAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 700 MAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 330 MAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Schengenvisum

80 880 MAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 440 MAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 390 MAD

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 1 320 MAD

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 MAD

Omprövningsbegäran

170 1 870 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 730 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 5 180 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 8 150 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 400 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 5 290 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 180 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 290 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 850 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 600 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 400 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 5 290 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 180 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 8 150 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 400 MAD

Uppehållstillstånd för studier

450 4 960 MAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 850 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 970 MAD

D-visum, papperansökan

120 1 320 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 640 MAD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 050 MAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Medborgarskapsanmälan

220 2 420 MAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 650 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 100 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 880 MAD

Befrielsenansökan

690 7 600 MAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 100 MAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Intyg av notarius publicus

30 330 MAD

Offentligt köpvittne

160 1 760 MAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 440 MAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 330 MAD