Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalningsanvisningar

Beskickningen tar inte emot kort- eller kontant betalning.

Alla behandlingsavgifter ska betalas före den avtalade kundbetjäningstiden till beskickningens bankkonto på marockansk dirham. Vi sänder exakta betalningsanvisningar per e-post då en personlig kundbetjäningstid bokas. Alla kundbetjäningstider ska bokas per e-post i förväg. Originalkvittot ska visas på beskickningen i samband med tidsbeställning.

Priset av olika produkter finns ner på euro och på dirham.

Tjänstavgift returneras inte även om beslutet på ansökan är negativt.

 

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Pass

235 2 540 MAD

Snabbpass

255 2 760 MAD

Tillfälligt pass

270 2 920 MAD

Laissez Passer resedokument

235 2 540 MAD

En provisorisk EU-resehandling

255 2 760 MAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 2 540 MAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 2 540 MAD

Identitetskort

60 650 MAD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 870 MAD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 760 MAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 540 MAD

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 320 MAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Schengenvisum

90 970 MAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

45 490 MAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 380 MAD

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 760 MAD

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

67.50 730 MAD

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 MAD

Omprövningsbegäran

255 2 760 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 630 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 5 090 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 8 010 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 5 840 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 5 190 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 110 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 190 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 4 330 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 470 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 300 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 5 190 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 110 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 8 010 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 5 840 MAD

Uppehållstillstånd för studier

450 4 870 MAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 790 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 920 MAD

D-visum, papperansökan

120 1 300 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 600 MAD

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 1 030 MAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Medborgarskapsanmälan

220 2 380 MAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 620 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 080 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 870 MAD

Befrielsenansökan

690 7 470 MAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 080 MAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 540 MAD

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 650 MAD

Offentligt köpvittne

160 1 730 MAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 430 MAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 1 620 MAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 490 MAD