Prislista

En del av priserna på de myndighetstjänster som Finlands beskickningar och utrikesministeriet tillhandahåller steg. De nya priserna trädde i kraft den 1 september 2023.

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (MAD)

Schengenvisum

80 860 MAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 430 MAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 380 MAD

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 750 MAD

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 1 290 MAD

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Länk till en annan webbplats.).

60 650 MAD

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 MAD

Omprövningsbegäran

255 2 750 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 610 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 5 070 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 7 980 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 280 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 5 180 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 100 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 5 180 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 770 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 7 440 MAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 280 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 5 180 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 4 100 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 7 980 MAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 5 280 MAD

Uppehållstillstånd för studier

450 4 850 MAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 770 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 910 MAD

D-visum, papperansökan

120 1 290 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 2 590 MAD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 020 MAD