Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 1 490 MAD

Snabbpass

160 1 710 MAD

Tillfälligt pass

175 1 870 MAD

Identitetskort

90 960 MAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 620 MAD

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 850 MAD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 430 MAD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 370 MAD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 5 550 MAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 5 020 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 6 830 MAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 5 230 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 5 980 MAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 4 380 MAD

Uppehållstillstånd för studier

450 4 800 MAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 3 740 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 880 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 2 560 MAD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 2 130 MAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 600 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 070 MAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 850 MAD

Befrielsenansökan

520 5 550 MAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 070 MAD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 320 MAD

Offentligt köpvittne

160 1 710 MAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 430 MAD