Marocko: resedokument till Finland

(gäller tills vidare) 

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet

  • Innehavare av diplomatpass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland 

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass / Official duty passport
  • Specialpass (även e-pass)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Laissez Passer utträde ur landet eller genomfärd för återresa till  Marocko