Starka politiska relationer

I år firar vi 75 år av diplomatiska relationer mellan Finland och Island, som tog sin början den 15 augusti 1947.  Finland upprättade en ambassad i Reykjavík 1982, och Islands ambassad i Helsingfors slog upp dörrarna 1997. Båda länderna är republiker med folkvalda presidenter som statschefer. Under de senaste 75 åren har återkommande statsbesök förekommit

Urho Kekkonen var förste finländske president att besöka Island, i augusti 1957, och Islands president Kristján Eldjárn var i mars 1972 den förste som besökte Finland. Finlands nuvarande president Sauli Niinistö gjorde ett statsbesök på Island 2022, och Islands president Guðni Th. Jóhannesson besökte Finland 2017 i samband med firandet av 100-årsjubileet av självständigheten (statsbesök 2018). Ländernas statsministrar och utrikesministrar träffas liksom våra andra ministrar flera gånger om året, ofta tillsammans med andra nordiska ledare.

Nära samarbete och starka ömsesidiga relationer

Vår bilaterala politiska relation är stark. Som nordiska grannar deltar Island och Finland aktivt i de nordiska ländernas N5-samarbete, samt i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Båda länderna ingår i det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet NORDEFCO. Samarbetet sträcker sig även utanför Norden och inkluderar även Baltikum, i det s.k. NB8-samarbetet.

Våra länder deltar aktivt i den vidare europeiska integreringen, Finland som EU-medlemsstat och Island eftersom de ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Båda länderna ingick tidigare i EFTA (Island gör det fortfarande). Island är medlem i NATO sedan organisationens start, och  Finland ansökte om medlemskap i år. Även arbetet i det Arktiska rådet står högt på agendan.

För gemensamma värderingar på den internationella arenan

Internationellt är Finland och Island bland de mest aktiva medlemmarna i FN och dess organ och program. Tillsammans med övriga nordiska länder har vi byggt upp ett gott anseende som försvarare och främjare av mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen såsom den förkroppsligas i den regelbaserade multilaterala världsordningen och i internationell rätt. Såväl Island som Finland utnyttjar våra styrkor och prioriterar jämställdhet mellan könen, bekämpning av klimatförändringar, fredlig lösning av konflikter och hållbar utveckling i det internationella arbetet. Under coronaviruspandemin har Island och Finland samarbetat på flera olika nivåer och båda länderna återfinns bland dem med högst vaccinationsgrad i hela världen.