10.11.2021

Island: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Island är ett tryggt resmål. Naturen och de ombytliga väderförhållandena förutsätter uppmärksamhet.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om coronaläget på regeringens webbplats www.covid.is och på den finska ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/isl/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-islannissa-2/384951

Ett vulkanutbrott började på Reykjaneshalvön, ca trettio kilometer från Reykjavik, den 19 mars 2021.

Vulkanen har blivit en populär sevärdhet. Om du planerar att besöka området där utbrottet pågår ska du kontrollera myndigheternas information om gashalter och väderväxlingar.

Under 2021 har det registrerats mer seismisk aktivitet än vanligt på olika håll i landet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(layout.types.url.description)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(layout.types.url.description)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(layout.types.url.description)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(layout.types.url.description)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är gott.
Allmänt nödnummer: 112.

Brottsligheten

Isländska polisens kontaktuppgifter:
Ríkislögreglustjórinn
Skúlagata 21
101 Reykjavík
Iceland

Telefonnummer: +354 444 2 500
e-post: [email protected]

Den isländska polisens webbplats (på engelska) http://www.logreglan.is/english/(layout.types.url.description)

I problemsituationer kan du även kontakta Reykjaviks socialjour: Thjónustumidstöd Midborgar og Hlída, Laugavegur 77, Reykjavík, tfn + 354 411 1600, e-post: [email protected]
is

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Ringvägen (Riksväg 1) som går runt Island är nästan helt asfalterad, men det kan förekomma gropar och skador i vägytan. Broarna är oftast enfiliga.

Kontrollera väderprognosen och vägarnas skick innan du ger dig av med bil. Det är förbjudet att köra utanför vägarna. Undvik att köra i sandområdena på södra Island, även på riksväg 1, vid kraftig vind.

I inlandet finns det helt obebodda bergiga ödemarksområden och där finns ingen service. Vägarna i inlandet är avsedda för terrängbilar med fyrhjulsdrift. Följ alltid anvisningarna längs med vägen i inlandet. Området är endast öppet sommartid.

Var särskilt försiktig när du kör över vattendrag. Flodfårorna kan vara mycket djupa. Väderförhållandena, tiden på dygnet och övrig trafik påverkar flodernas flöde och det är inte alltid möjligt att ta sig över.

Isländska vägverket (på engelska) http://www.road.is/(layout.types.url.description)
Isländska vägstyrelsen (på engelska) https://www.icetra.is/(layout.types.url.description)

Naturförhållanden

Island ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(layout.types.url.description)

På Island förekommer ofta mycket hård vind, snöstormar och översvämningar.

På vandringar och utflykter i naturen ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. Man ska inte gå ut på glaciärerna utan guide.

På webbplatsen Safe Travel kan du ladda ner appen 112 för smarttelefoner. Appen är särskilt bra att ha i inlandet där det sällan finns täckning för mobiltelefoner. Appen är gratis och det debiteras sms-avgift när man uppdaterar positionsdata.

Resesäkerhet på Island (på engelska) http://www.safetravel.is/(layout.types.url.description)
De senaste meddelandena och anvisningarna om var du kan röra dig, förändringar i väderleken samt naturförhållandena på Island hittar du på det isländska räddningsverkets och meteorologiska institutets webbplatser.

Resesäkerhet i Island (på engelska) http://www.safetravel.is/(layout.types.url.description)

Islands meteorologiska institut (på engelska): http://en.vedur.is(layout.types.url.description)
Islands räddningsväsende (på engelska): https://www.almannavarnir.is/english/(layout.types.url.description)

Hälsoläget

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(layout.types.url.description)

Om du anlitar hälso- eller sjukvården ska du visa upp ett identitetsbevis.

Hälsogranskningar och andra undantagsarrangemang på grund av coronapandemin kan orsaka förseningar på flygplatser, gränsstationer och vid resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information: https://finlandabroad.fi/web/isl/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-islannissa-2/384951?

Isländska hälsomyndigheten (på engelska) https://www.landlaeknir.is/koronaveira/english/(layout.types.url.description)

Läs mer om hälsovården och hitta nyttiga länkar (på engelska): https://www.government.is/topics/life-and-health/(layout.types.url.description)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(layout.types.url.description)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(layout.types.url.description)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(layout.types.url.description)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Lokal webbplats om covid-19 (på engelska): https://www.covid.is/english(layout.types.url.description)

Sida för lokala myndigheter (på engelska): https://www.almannavarnir.is/english/news(layout.types.url.description)

Islads ambassad i Helsingfors (på engelska) http://www.iceland.is/iceland-abroad/fi(layout.types.url.description)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(layout.types.url.description)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].