Finland och Island

13.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 15 augusti 1947.