Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalningsinstruktioner:

Betalningar enligt serviceprislistan betalas till ambassadens lokala bankkonto: kennitala 651082-0729, kontonummer: 0101-26-095405. Servicepriserna är i isländska kronor och ändras varje månad enligt växelkursen. Var vänlig och beakta eventuella avgifter som erhålls av banken.

Ambassaden har ingen kortterminal, kontanter accepteras endast i nödsituationer.

 

Sändning av dokument

Leverans av dokument per post är möjligt enligt separat överenskommelse. Dokumenten skickas med rekommenderat brev. Kunden ansvarar för sändningskostnaderna.

 

Passfoto:

För att ansöka om pass, måste kunden ha med sig ett passfoto som fyller polisens krav.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Pass

235 35 000 ISK

Snabbpass

255 38 000 ISK

Tillfälligt pass

270 40 200 ISK

Laissez Passer resedokument

235 35 000 ISK

En provisorisk EU-resehandling

255 38 000 ISK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 35 000 ISK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 35 000 ISK

Identitetskort

60 8 900 ISK

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 11 900 ISK

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 10 400 ISK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 7 500 ISK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 4 500 ISK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 10 400 ISK

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 17 900 ISK

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 8 900 ISK

Omprövningsbegäran

255 38 000 ISK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 77 400 ISK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 70 000 ISK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 110 200 ISK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 80 400 ISK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 71 500 ISK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 56 600 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 71 500 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 59 600 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 102 700 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 73 000 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 71 500 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 56 600 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 110 200 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 80 400 ISK

Uppehållstillstånd för studier

450 67 000 ISK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 52 100 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 40 200 ISK

D-visum, papperansökan

120 17 900 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 35 700 ISK

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 14 200 ISK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Medborgarskapsanmälan

220 32 800 ISK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 22 300 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 14 900 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 11 900 ISK

Befrielsenansökan

690 102 700 ISK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 14 900 ISK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 8 900 ISK

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 7 500 ISK

Offentligt köpvittne

160 23 800 ISK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 6 000 ISK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 22 300 ISK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 6 700 ISK