Prislista

Betalningsinstruktioner:

Betalningar enligt serviceprislistan betalas till ambassadens lokala bankkonto: kennitala 651082-0729, kontonummer: 0101-26-095405. Servicepriserna är i isländska kronor och ändras varje månad enligt växelkursen. Var vänlig och beakta eventuella avgifter som erhålls av banken.

Ambassaden har ingen kortterminal, kontanter accepteras endast i nödsituationer.

 

Sändning av dokument

Leverans av dokument per post är möjligt enligt separat överenskommelse. Dokumenten skickas med rekommenderat brev. Kunden ansvarar för sändningskostnaderna.

 

Passfoto:

För att ansöka om pass, måste kunden ha med sig ett passfoto som fyller polisens krav.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Pass

175 24 465 ISK

Snabbpass

195 27 261 ISK

Tillfälligt pass

210 29 358 ISK

Laissez Passer resedokument

175 24 465 ISK

Emergency Travel Document ETD

175 24 465 ISK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 24 465 ISK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 24 465 ISK

Identitetskort

96 13 421 ISK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 8 947 ISK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 4 194 ISK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Omprövningsbegäran

170 23 766 ISK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 72 696 ISK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 65 706 ISK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 103 452 ISK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 68 502 ISK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 67 104 ISK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 53 124 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 67 104 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 48 930 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 96 462 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 68 502 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 67 104 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 53 124 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 103 452 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 68 502 ISK

Uppehållstillstånd för studier

450 62 910 ISK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 48 930 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 37 746 ISK

D-visum

papperansökan

120 16 776 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 33 552 ISK

D-visum

elektronisk ansökan

95 13 281 ISK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Medborgarskapsanmälan

160 22 368 ISK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 16 776 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 13 980 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 11 184 ISK

Befrielsenansökan

690 96 462 ISK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 13 980 ISK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Intyg av notarius publicus

30 4 194 ISK

Offentligt köpvittne

160 22 368 ISK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 5 592 ISK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 4 194 ISK