Prislista

Betalningsinstruktioner:

Betalningar enligt serviceprislistan betalas till ambassadens lokala bankkonto: kennitala 651082-0729, kontonummer: 0101-26-095405. Servicepriserna är i isländska kronor och ändras varje månad enligt växelkursen. Var vänlig och beakta eventuella avgifter som erhålls av banken.

Ambassaden har ingen kortterminal, kontanter accepteras endast i nödsituationer.

 

Sändning av dokument

Leverans av dokument per post är möjligt enligt separat överenskommelse. Dokumenten skickas med rekommenderat brev. Kunden ansvarar för sändningskostnaderna.

 

Passfoto:

För att ansöka om pass, måste kunden ha med sig ett passfoto som fyller polisens krav.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Pass

140 21 266 ISK

Snabbpass

160 24 304 ISK

Tillfälligt pass

175 26 583 ISK

Laissez Passer resedokument

140 21 266 ISK

Emergency Travel Document ETD

140 21 266 ISK

Tillfälligt främlingspass

45 6 836 ISK

Identitetskort

90 13 671 ISK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 8 810 ISK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Omprövningsbegäran

170 25 823 ISK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 78 988 ISK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 71 393 ISK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 104 811 ISK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 74 431 ISK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 92 659 ISK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 62 279 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 72 912 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 53 165 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 104 811 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 74 431 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 92 659 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 62 279 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 104 811 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 74 431 ISK

Uppehållstillstånd för studier

450 68 355 ISK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 53 165 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 41 013 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 36 456 ISK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Medborgarskapsanmälan

200 30 380 ISK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 22 785 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 15 190 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 12 152 ISK

Befrielsenansökan

590 89 621 ISK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 15 190 ISK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Intyg av notarius publicus

30 4 557 ISK

Offentligt köpvittne

160 24 304 ISK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 6 076 ISK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 4 557 ISK