Prislista

Betalningsinstruktioner:

Betalningar enligt serviceprislistan betalas till ambassadens lokala bankkonto: kennitala 651082-0729, kontonummer: 0101-26-095405. Servicepriserna är i isländska kronor och ändras varje månad enligt växelkursen. Var vänlig och beakta eventuella avgifter som erhålls av banken.

Ambassaden har ingen kortterminal, kontanter accepteras endast i nödsituationer.

 

Sändning av dokument

Leverans av dokument per post är möjligt enligt separat överenskommelse. Dokumenten skickas med rekommenderat brev. Kunden ansvarar för sändningskostnaderna.

 

Passfoto:

För att ansöka om pass, måste kunden ha med sig ett passfoto som fyller polisens krav.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Pass

175 26 408 ISK

Snabbpass

195 29 426 ISK

Tillfälligt pass

210 31 689 ISK

Laissez Passer resedokument

175 26 408 ISK

Emergency Travel Document ETD

195 29 426 ISK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 26 408 ISK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 26 408 ISK

Identitetskort

96 14 486 ISK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 9 658 ISK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 4 527 ISK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 18 108 ISK

Omprövningsbegäran

170 25 653 ISK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 78 468 ISK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 70 923 ISK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 111 666 ISK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 73 941 ISK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 72 432 ISK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 57 342 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 72 432 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 52 815 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 104 121 ISK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 73 941 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 72 432 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 57 342 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 111 666 ISK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 73 941 ISK

Uppehållstillstånd för studier

450 67 905 ISK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 52 815 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 40 743 ISK

D-visum, papperansökan

120 18 108 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 36 216 ISK

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 14 336 ISK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Medborgarskapsanmälan

220 33 198 ISK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 22 635 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 15 090 ISK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 12 072 ISK

Befrielsenansökan

690 104 121 ISK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 15 090 ISK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ISK)

Intyg av notarius publicus

30 4 527 ISK

Offentligt köpvittne

160 24 144 ISK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 6 036 ISK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 4 527 ISK