Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis

Du kan beställa ämbetsbevis själv från isländska registermyndigheten.

Registers Iceland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Þjóðskrá Íslands)

Telefon: + 354 515 5300

E-post: [email protected]

Förklara för myndigheten för vilket ändamål / vilken typ av personbevis behövs samt till vilken postadress det ska skickas. En del av bevisen kan skickas elektroniskt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Betjäningsspråken är isländska och engelska.

Adressupgifter

Adress- och kontaktuppgifter av personer bosatta i Island kan enklast sökas på den lokala elektroniska telefonkatalogen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Adress- och kontaktuppgifter av personer bosatta i Island kan också begäras av Islands registermyndighet Þjóðskrá Íslands / Registers Iceland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).Utlämnande av uppgifter bedöms fall för fall. Tjänsten är avgiftsbelagd.