Möten - tillsammans över sektorerna

Islänningar och finländare har genom åren varit intresserade av varandras kultur och konst. Vid en första anblick kan det verka som att intresset riktas mot kulturella jättar inom områdena arkitektur, design, litteratur och musik, men i verkligheten går intresset djupare än så. Man kan säga att det finns en gemensam förståelse för varandra, något som skapar ett speciellt band mellan oss: vi delar en liknande humor, och vi är något avsides belägna.

Litteratur och läslust, bland många andra saker, förenar också våra länder. Finland och Island anses vara bland de mest läskunniga nationerna i världen. Bara i Island ges fler böcker ut per invånare än i Finland. Båda länderna har också ett omfattande och gratis nätverk av bibliotek.

Läsning och litteratur är en del av vardagen i våra länder, men också framträdande i ländernas nationella historia. De isländska sagorna och den finska Kalevala är nationalepos som definierat ländernas kulturarv.

Både Island och Finland har ett blomstrande designliv. Under Helsingfors tid som designhuvudstad år 2012 utsågs den årliga Reykjavík Design March Festival till ett speciellt satellitevenemang för eventet. Sedan dess har finska och isländska designers och konstnärer samarbetat årligen i anslutning till Helsinki Design Week och Reykjavík Design March Festival. Design Diplomacy, ett koncept som uppfanns av Helsinki Design Week, är populärt i båda länderna.

Nordens hus i Reykjavík (Norræna húsið) designat av Alvar Aaltos (1898-1976) är en unik byggnad. Inte bara för att det är Aaltos enda byggnad på Island utan också för att huset har varit en knutpunkt för nordiskt samarbete, delad kultur och vänskap sedan invigningen år 1968. Alla armaturer och möbler i byggnaden är också Aaltos egen design.

De senaste åren har många isländska konstnärer haft utställningar på de största och mest prestigefyllda museerna i Finland såsom Kiasma, Amos Rex och Designmuseet. Bland dem finns Kjartan Ragnarson, Shoplifter, Egil Sæbjörnsson och Brynjar Sigurðason. Det ansedda Ars Fennica-priset har delats ut två gånger till en isländsk konstnär: Kjartan Ragnarson och Hreinn Friðfinnsson.

Finland och Island har en rik musiktradition och en livlig samtida musikscen. Under sin 70-åriga existens har Islands symfoniorkester haft fyra chefsdirigenter från Finland, och för närvarande innehas rollen av Eva Ollikainen. Musik av samtida finska och isländska tonsättare framförs ofta av orkestrar i båda länderna, och artister inom populärmusiken har sina stora skaror av fans.

Intresset för filmskapande är stort i både Finland och Island, och finska och isländska regissörer har regelbundet besökt varandras filmfestivaler. Vi delar också intresset för Nordic Noir med serier som Trapped (Ófærð) och Bordertown (Sorjonen).

Samarbetet mellan isländska och finska universitet har frodats under de senaste årtiondena. Ett exempel på ett allt intensivare akademiskt samarbete mellan våra två arktiska länder är Northern Research Forum (NRF) som bidrar till samspel mellan vetenskap, politik och näringsliv samt till en levande och intellektuell dialog. Genom att omdefiniera Arktis som en ”kunskapsbaserad region” fick NRF en framträdande roll i den globala scenen i samband med att temat Vår värld beroende av is anknöt det till Antarktis och Himalaya. Samtidigt har forskningsforumet fungerat som inspiration för Arktiska årsboken och Arktiska generalförsamlingen.

Många islänningar och finländare tycker att varandras språk är intressant. Isländska har varit ett obligatoriskt ämne inom nordiska studier vid Helsingfors universitet sedan 1967. Båda språken år ämnen vid folkhögskolor.

Våra möten på kulturområdet slutar inte här, utan kommer att fortsätta att blomstra:

  • Helsingfors och Reykjavik var två av de nio europeiska kulturhuvudstäderna (ECoC) år 2000.
  • Kulturfonden Island-Finland (grundad 1975) syftar till att främja relationer och kulturellt utbyte mellan Finland och Island och att öka ländernas ömsesidiga medvetenhet och kunskap.
  • Det finns en aktiv Finlands Islandshästförening och en förening för isländska fårhundar i Finland.