Team Finland i Iran

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Finpro, Tekes, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

​​​​​​​

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: tjanster.team.finland.fi

Svar på vanliga frågor om affärsverksamhet i Iran: Things to remember when starting business in Iran, FAQ (PDF, 2 sidor, 203 kbyte)


Team Finland-kontaktpersoner i Iran
Koordinator:
Specialtjänsteman Kimmo Laaksonen
Finlands Ambassad, Teheran
Tfn +98 21 23 512 000
e-post: [email protected]

Team Finland-nätverkets mål i Iran


Iran är en intressant marknad och handelspartner inom flera områden för finländska företag. I och med Iranavtalet har möjligheterna för handelssamarbete vuxit.Team Finland –nätverkets generella mål i Iran är att främja en bild av Finland som ett pålitligt land som är pionjär inom teknisk utveckling och jobbar för jämlikhet, utbildning och miljövärden. Team Finland-nätverket upprätthåller relationer till aktörer inom handel och kultur, följer med situationen I Iran och erbjuder service till företag och andra aktörer.


Team Finland-nätverket uppmanar företag som överväger att göra handel i Iran att bekanta sig med innehållet i sanktionerna som Europeiska unionen och andra aktörer infört och vad dessa innebär i praktiken. Vid behov kan företag kontakta Utrikesministeriets sanktionsteam.


Team Finland i Iran​​​​​​​
Finlands ambassad, Teheran

Mera information
 Team Finlands webbsida
 Team Finland på Facebook
 Team Finland på Twitter
 Team Finland på YouTube

 

​​​​​​​