Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä edustustossa

Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä voi olla selostus asiakirjan sisällöstä sellaisenaan tai osittain taikka ote asiakirjasta. Todistus koskee vain asiakirjan sisältöä. Sen sijaan todistusta asiakirjan muodon oikeellisuudesta tai sen pätevyydestä ei ole mahdollista antaa.

 

Suurlähetystö myöntää todistuksen asiakirjan sisällöstä harkintansa mukaan. Todistukset ovat pääasiallisesti maksullisia.

Suurlähetystö laatii tarvittaessa todistuksen uuden passin myöntämisestä, jolloin todistetaan, että henkilö on passiin tehdyn merkinnän perusteella passin myöntämishetkellä ollut Suomen kansalainen. Todistus on maksuton.

Suurlähetystöltä pyydetään usein todistusta tosiasiallisista olosuhteista, joista asemamaan viranomainen on soveliain antamaan todistuksen. Käänny toimivaltaisen viranomaisen puoleen esimerkiksi asuinpaikkatodistuksen hankkimiseksi Indonesian maahanmuuttovirastolle.

​​​​​​​