Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Asiakkaan tulee hoitaa tiedustelut Ranskassa voimassa olevien menettelyjen mukaisesti, joista tarkemmat ohjeet alla.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (174/2019)

Virkatodistukset Ranskassa

Ranskassa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää. Virkatodistusta vastaavan sukuselvityksen voi Ranskassa hankkia vain viranomaisen (asianajajan tai notaarin) kautta. Ranskan notariaattien yhteystiedot(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Jos todistusta ei ole mahdollista saada, tulosta estekirje, esimerkiksi perunkirjoitusta varten. 

Lisäksi valtakunnansyyttäjä (procureur de la République), valtion virkamies, sukututkija sekä sellaiset julkishallinnon toimijat, joilla laillisesti on oikeus saada ko. tietoja, voivat saada täydellisen kopion tai otteen sukuselvityksestä (vastaa laajaa virkatodistusta, jossa vanhemmat mainittu) sekä syntymä- tai avioliittotodistuksesta, jota hänen asiakkaansa laillisin perustein pyytää.

Sen sijaan täydelliset kopiot kuolintodistuksista ja todistuksista kuolleena syntyneistä lapsista voi saada kuka tahansa.

Hakijan on annettava seuraavat tiedot itsestään viranomaiselle saadakseen ko. kopion tai otteen:

  • Syntymätodistuspyyntöä varten tarvitaan henkilöstä, jota pyyntö koskee: sukunimi, etunimet, syntymäaika ja -paikka sekä vanhempien tiedot.
  • Avioliittotodistuspyyntöä varten tarvitaan em. tietojen lisäksi myös vihkimispäivämäärä ja -paikka.
  • Isyydentunnustamistodistuspyyntöä varten tarvitaan tunnustajan etunimet, sukunimi sekä tunnustamisaika ja -paikkatiedot.
  • Kuolintodistusta pyydettäessä tulee antaa vainajan sukunimi ja etunimet sekä kuolinaika ja -paikka.
  • Todistusta kuolleena syntyneestä lapsesta pyydettäessä tulee antaa äidin sukunimi ja etunimet sekä synnytyksen ajankohta ja paikka.

Edellä mainitut otteet ja todistukset myönnetään Ranskassa ilmaiseksi. Niitä haetaan paikan päällä asioitaessa, postitse tai valtion tai kunnan verkkopalvelujen kautta. Jos tiedustelijan henkilöllisyys tai se missä ominaisuudessa hän todistusta pyytää, on kyseenalainen, voi virkailija pyytää tiedustelijalta lisätodisteita. Todistuskopiot tai -otteet lähetetään suoraan postitse pyytäjälle.

Osoitetiedustelut Ranskassa

Ranskassa viranomaiset eivät luovuta osoitetietoja. Julkisia osoite- ja puhelinnumerotietoja voi etsiä verkossa olevasta yhteystietohakemistosta www.annu.com(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Otteet väestötietojärjestelmästä ja osoitetiedustelut Suomesta

Voit tilata Suomen väestötietojärjestelmään tallennetuista henkilötiedoistasi todistuksia Digi- ja väestötietovirastosta.

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voit myös kysyä Digi- ja väestötietovirastosta.

Yhteystiedot ja lisätietoa saat Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).