Kahdenväliset suhteet

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Ranskan välisen kauppavaihdon pitkän ajan trendi on ollut tasaisesti nouseva. Ranska on ollut viime vuodet Suomen kymmenen tärkeimmän kauppakumppanin joukossa. 
Ranskan ja Suomen välinen kauppa monipuolistuu jatkuvasti. Merkittäviä tavaravientialoja Suomesta Ranskaan ovat koneet ja laitteet, puuteollisuuden tuotteet sekä malmit ja metallihyödykkeet. Palveluvienti on lisääntynyt merkittävästi eri sektoreiden digitalisaatiopalveluiden määrän ja merkityksen kasvaessa.
Ranskasta Suomeen tuodaan erityisesti moottoriajoneuvoja, lääkevalmisteita ja lukuisia erittelemättömiä tuotteita. Elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden (hajuvedet, kosmetiikka) kahdenvälinen kauppa on ollut Ranskalle pitkään suurelta osin ylijäämäistä.
Team Finland -työn painopisteitä Ranskassa ovat digisektori, ml. tekoäly, kyberturvallisuus ja 5G sekä meriteollisuus. Muita vahvoja ja nousevia aloja ovat akkuteollisuus, bio- ja kiertotalous, energia sekä terveysteknologia. Töitä tehdään aktiivisesti myös elintarvikeviennin ja matkailun edistämisen puolesta.
Noin sadalla suomalaisyrityksellä (avautuu uuteen ikkunaan) on tytäryhtiö Ranskassa. Vastaavasti arviolta 150 ranskalaisyritystä toimii Suomessa.

Kulttuurisuhteet

Suurlähetystön maakuvatyön tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa Suomi-kuvaa sekä luoda näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia suomalaistoimijoille. Ranskalaiset kuluttavat kulttuuria runsaasti, ja maa on ovi muuhun ranskankieliseen maailmaan. Suomalainen kulttuuri ja taide ovat suhteellisen hyvin esillä Ranskassa. Ranskalainen media kirjoittaa Suomesta paljon, ja kiinnostus vaikuttaa lisääntyvän vuosi vuodelta.
Suomi tunnetaan erityisesti designistaan ja arkkitehtuuristaan. Suomalaisia yhtyeitä ja laulajia konsertoi Ranskassa säännöllisesti. Lisäksi maassa työskentelee esimerkiksi useita merkittäviä klassisen musiikin vaikuttajia. Suomalaisia kaunokirjallisia teoksia ja sarjakuva-albumeita käännetään ranskaksi lukuisia vuodessa. Myös suomalaiselokuvia on ranskalaisten elokuvateatterien ja festivaalien ohjelmistossa. Pariisissa on jo pitkään järjestetty La Finlande en 3 films -tapahtuma. Suomalaistuotannot ja -formaatit ovat alkaneet saada jalansijaa niin ikään ranskalaisilla televisiokanavilla.
Pariisin lähistöllä sijaitsee vuonna 1959 valmistunut Maison Louis Carré (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), Alvar Aallon ainoa teos Ranskassa ja yksi merkittävimmistä Aallon suunnittelemista yksityiskodeista. Talon rakennutti ranskalainen kulttuurivaikuttaja, taidekauppias ja galleristi Louis Carré. Rakennus luokiteltiin Ranskassa historiallisesti merkittäväksi suojelukohteeksi vuonna 1996. Sen omistaa Association Alvar Aalto en France -yhdistys, jonka perusti Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2006. Talo avattiin yleisölle vuonna 2007.
Suomen Ranskan-instituutti
Suomen Ranskan-instituutti, Institut finlandais (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) on itsenäinen ja monialainen kulttuuritoimija, joka esittelee ja edistää suomalaista kulttuuria, taidetta ja luovia aloja Ranskassa. Instituutin toiminnan keskiössä on tuottaa monimuotoista kulttuuriohjelmistoa yhteistyössä kansainvälisten luovien alojen toimijoiden kanssa sekä instituutin omissa tiloissa että sen ulkopuolella.
Institut finlandais avattiin yleisölle vuonna 1990. Arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelemat tilat sijaitsevat entisessä elokuvateatterissa. Instituutin nykyinen toimintakonsepti sisältää gallerian, elokuvateatterin ja instituutin oman Café Maa -kulttuurikahvilan. Konsepti antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille, luovien alojen tekijöille ja ruokakulttuuritoimijoille esitellä työtään ja tuotteitaan Ranskassa uudella tavalla.
Instituutin toimintaa hallinnoi Suomen Ranskan-instituutin säätiö.

Suomalaiset, suomen kieli

Ranskassa asuvien suomalaisten lukumäärää on vaikea arvioida, mutta sen oletetaan olevan noin 6 000. Eniten suomalaisia asuu Pariisin seudulla ja Etelä-Ranskassa. Maassa asuu myös paljon suomalaisia opiskelijoita ja yritysten palveluksessa olevia henkilöitä, joiden oleskelu on määräaikaista. Suomen kieltä voi opiskella muutamassa yliopistossa Pariisissa ja Caenissa. Lisätietoja suomen opiskelusta löytyy esimerkiksi Suomen Ranskan-instituutin verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sopimukset

Vierailut

Suomen ja Ranskan suhteet ovat erinomaiset, ja vierailuvaihto on vilkasta. M inisterien ja korkeiden virkamiesten vierailuja maiden välillä on runsaasti.