Usein kysytyt kysymykset

Ajokortti

EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta, jossa henkilö asuu vakituisesti.
Viallisen, kadonneen tai varastetun suomalaisen ajokortin tilalle Ranskassa pysyvästi asuva Suomen kansalainen saa uuden kortin asuinpaikkakuntansa poliisiprefektuurista. Suomessa ajokortin kaksoiskappaleen voi tilata esimerkiksi kadonnen ajokortin tilalle Ajovarman palvelupisteestä.

Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta Trafin sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelussa voi myös tarkastaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Trafin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten.

Ajokorttiotteen voi tulostaa Trafin sähköisestä asiointipalvelusta suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä.

Jos henkilö tarvitsee ajokorttiotteen Suomesta leimattuna ja allekirjoitettuna, esimerkiksi ulkomaan viranomaisia varten, tilataan ajokorttiote Trafin sivun kautta Suomi-fi sivustolta tulostettavalla lomakkeella.Täytetyn, allekirjoitetun ja skannatun lomakkeen voi lähettää trafille osoitteeseen:[email protected]

Leimattu ja allekirjoitettu ajokorttiote postitetaan asiakkaan ilmoittamaan postiosoittee-seen ja siitä peritään Trafin hinnaston mukaiset toimitus- sekä kopiointikulut.

Lisätietoa:
Trafin asiakirjapalvelu,
Trafi Asiointi
Ajovarma
Trafi Kuljettajatiedot

Ajoneuvot

Muualla kuin Suomessa rekisteröityä ajoneuvoa saa käyttää Suomessa enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.

Lisätietoa:
Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa
www.tulli.fi
puh. +358 20 690 600


Talvirenkaat

Suomessa on käytettävä talvirenkaita kaikissa ajoneuvoissa joulukuusta helmikuun loppuun. Nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun sekä silloin kun sää- ja keliolosuhteet niitä edellyttävät.

Lisätietoa:
Trafi

​​​​​​​Aseet

Tietoa aseiden viennistä Suomeen
Suomen tulli
Sisäasiainministeriö
Suomen riistakeskus

Asianajajat

Asianajajien yhteystietoja voi tiedustella Suomen Asianajajaliitosta, sähköposti: [email protected]

Edustuston tiedossa olevat suomalaiset asianajajat Ranskassa ja heidän yhteystietonsa:

Asianajotoimistoja:

Palveluja suomeksi ja ruotsiksi:
Cabinet Brahin Avocats
Matias AHLGREN
1, Rue Louis Gassin - 06300 NICE
Tel : +33 493 830 876
email: [email protected], [email protected]
www.brahin-avocats.com

Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
Kirsi MÄKELÄ-DANTZER
(Toque Nanterre n°182)
Tél. : +33 (0)1 87 09 05 16 / Fax : +33 (0) 1 70 73 64 06
121, rue de l'Agriculture
92700 COLOMBES
email: [email protected]

Lisäksi alla asianajaja, jolla on juristin tutkinto sekä Suomessa että Ranskassa:

Asianajotoimisto Tarja Luoma - Attorneys-at-Law
Aleksanterinkatu 15 B (6. krs/6th floor)
00100 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0)10 3223290
Fax: +358 (0)10 2962190
email: [email protected]

www.luomalegal.fi

​​​​​Kirkko

Ranskan suomalaisten pappina osa-aikaisesti toimii pastori Marjo Kalliomäki. Hänen työalanaan on koko maa. Pariisissa järjestetään messuja ja muita kirkollisia tilaisuuksia 3-4 kertaa vuodessa ja siellä toimii mm. seniori- ja naisverkkoryhmät. Avuntarvitsija voi saada apua nk. ystävärenkaalta.

Jos suunnittelet lapsesi kastejuhlaa, haluat avioliitollesi kirkollisen siunauksen tai toivot läheisesi viimeiselle matkalle suomalaista pappia, niin ota yhteyttä.

Pastori Marjo Kalliomäki
+ 33 (0)4 74 30 02 67 tai +336 80 94 31 28, [email protected]

Lue lisää sivulta Suomi Ranskassa.

Kääntäjät ja tulkit

Luettelon virallisista kääntäjistä ja tulkeista löydät sivulta Asiakirjojen käännättäminen.

Lemmikkieläimet

Tuonti Suomeen

Lemmikkieläinten tuontiehdot yhtenäistettiin Euroopan unionin alueella v. 2004. Kuljetettaessa koiria, kissoja ja frettejä EU-maiden välillä tulee eläimen olla tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla sekä rokotettu raivotautia vastaan ja lääkitty ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Eläimellä tulee olla lemmikkieläimen todistus eli lemmikkieläinpassi.

Lisätietoa
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Tuonti Ranskaan

Ranska noudattaa lemmikkieläimien maahantuonnissa Euroopan unionin yhtenäisiä ohjeita. Ohjeita ja määräyksiä eläinten tuomisesta Ranskaan saa Ranskan Suomen edustustosta Helsingissä.

Lisätietoa
Ranskan Suomen suurlähetystö
Itäinen Puistotie 13
00140 Helsinki
puh. +358 (0) 9 618 780
sähköposti: [email protected]

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Muut yksittäiset ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle - niistä peritään kuitenkin vähintään omakustannusarvoa vastaava maksu.

Matkustusasiakirjat

EU-maissa, Pohjoismaissa, Lichtensteinissa, San Marinossa ja Sveitsissä suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä suomalaisella henkilökortilla (myönnetty 1.3.99 lukien), sähköisellä henkilökortilla (myönnetty 1.12.99 lukien) tai passilla. Vaikka Schengen-alueen sisällä ei ole rajatarkastuksia, on mukana silti aina oltava henkilökortti tai passi. Muualle matkustettaessa suomalaisella on aina oltava mukanaan passi.

Ajokortti ei ole matkustusasiakirja eikä henkilötodistus. Sitä voi kuitenkin edelleen käyttää esim. tunnistautumiseen vaaleissa äänestäessä.​​​​​​​

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa.

Ulkomaalaiselle Suomessa myönnetty henkilökortti tai sähköinen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.

Lisätietoa
Poliisi (palvelut/lupapalvelut)
Väestörekisterikeskus

​​​​​​​​​​​​​​Muutto Ranskaan

Oleskelulupaa ei tarvita. Voimassaoleva henkilökortti tai passi riittää.

Muistathan tehdä muuttoilmoituksen maistraattiin: http://www.maistraatti.fi/

Muutto Suomeen

Hyödyllisiä verkkosivuja Suomeen palaavan kannalta:
KELA
Infopankki
Maistraatti
TE-palvelut

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen:
Tulli

PACS (pacte civil de solidarité)

Ranskassa sekä samaa sukupuolta olevat että heteroparit voivat solmia ns. PACSin.

Lue lisää osiosta Rekisteröidystä parisuhteesta ilmoittaminen.

Psykologi

Psykologi Eva Kemppainen

Koulus: Psykologian maisteri (sivuaine työ- ja organisaatiopsykologia)
Kohderyhmä: aikuiset, opiskelijat ja au-pairit

Tel. +33 (0) 6 50 68 03 28
[email protected]l.com

​​​​​​​Sosiaaliturva

Jos olet tullut töihin Ranskaan ja pohdit sosiaaliturva-asioita, ota yhteys kelaan: http://www.kela.fi​​​​​​​.

Taloudellinen avustaminen

Ranskassa rahattomaksi joutunut voi pyytää rahatalletusta esim. Western Unionin tai Forexin välityksellä. Palvelu toimii nopeasti ja helposti. Western Unionin välittämät rahat voi nostaa vaihtopisteiden lisäksi postitoimistoista.

Suurlähetystö ei voi taloudellisesti auttaa avustuksen tarpeessa olevaa henkilöä vaan toimia ainoastaan varojen välittäjänä siinä tapauksessa, ettei hän pysty omatoimisesti saamaan varoja edellä mainitulla tavalla.

Varoja voidaan välittää ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona kyseisen henkilön omalta tililtä tai omaisten/tuttavan tekemää talletusta vastaan vain välittömän hädän poistamiseksi kuten esim. kotimatkalippuun, välttämättömään tilapäiseen majoitukseen ja ruokaan.

Lisätietoja
Western Union
Forex

Tulli

Katso lisätietoa Tullin sivuilta ja kohdasta Lemmikkieläimet.

Lisätietoa
Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset)
Tullin neuvonta, puh. +358 (0)20 394 00

​​​​​​​Verotus

Jos olet tullut töihin Ranskaan ja mietit verotuskysymyksiä, ota yhteys Suomen veroviraston ulkomaanyksikköön: http://vero.fi/ tai Ranskan veroviranomaisiin.

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon sivuilta.

Ulkomailla asuvien eläkeverotus muuttuu-esite

Lisätietoa
Verohallinto
Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:
kansainvälinen verotus +358 (0)20 466 016
perintö- ja lahjaverotus +358 (0)20 466 015.

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​