Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edustustossa

Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edellyttää, että hakija esittää alkuperäisen asiakirjan, jos​ta jäljennös tai valokopio on otettu. Valokopio voidaan myös ottaa edustustossa.

Suomen kunniakonsuleilla on rajoitetut notaarin oikeudet, ja he voivat laatia notaaritodistuksia, kuten jäljennöksen oikeaksi todistaminen, allekirjoituksen oikeaksi todistaminen ja elossaolotodistuksen laatiminen.​​​​​​​

Suomen kunniakonsulien yhteystiedot