VIRASTOPALVELUTYÖNTEKIJÄ

Suomen Brysselin edustustojen yhteishallinto hakee palvelukseensa Brysseliin virastopalvelutyöntekijää.

Virastopalvelutyöntekijä toimii autonkuljetus- sekä virasto- ja kiinteistöpalvelutehtävässä. Päätehtäviin kuuluvat henkilökuljetustehtävät, yleiset virastopalvelutehtävät kansliassa (ml. posti ja asiakirjojen toimitukset) sekä kiinteistöpalvelutehtäviä yhteistyössä tiimin kanssa (ml. kansliatilojen ja virka-asuntojen huolto- ja korjaustöiden suunnittelu, koordinointi, kilpailuttaminen, hankinta, valvonta ja seuranta).  Lisäksi työntekijän tehtäviin kuuluu yhteydenpito kansliatilojen huoltoyhtiöön, kiinteistöjen pienet huolto- ja korjaustyöt sekä avustaminen kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Henkilökuljetustehtäviin sisältyy muun muassa edustustojen päälliköiden kuljetustehtäviä, ministerikuljetuksia sekä näihin liittyviä työmatkoja mm. Luxemburgiin ja Strasbourgiin.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa koulutusta ja/tai kokemusta vastaavista tehtävistä. Tehtävään hakijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, ranskan kielen taito on eduksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja itsenäistä otetta työhön, palveluhenkistä asennetta, käytännön organisointikykyä sekä hyvää tietotekniikkaosaamista. Tehtävänhaltijalta edellytetään henkilöauton ajokorttia (B) sekä joustoa työajoissa, sillä työhön sisältyy varallaoloa sekä ilta- ja viikonlopputyötä. Paikallistuntemus tai kyky toimia Brysselin kaltaisessa toimintaympäristössä katsotaan eduksi. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta kiinteistönhoitotehtävistä ja henkilökuljetuksista.
 
Tarjoamme monipuolisen työn kansainvälisessä EU-päätöksenteon ympäristössä. Osana ulkoministeriötä Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa on joustava ja kannustava työnantaja. Liukuva työaika ja osittainen mahdollisuus etätyöhön helpottavat työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys on meille tärkeää, joten tarjoamme työntekijöiden käyttöön mm. kuntosalin sekä virkistys- ja liikuntatuen. Kielikoulutustuen ja moninaisten koulutusmahdollisuuksien avulla tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Työsuhteeseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Suomen Brysselin edustustojen yhteishallinnon alaisuuteen. Työntekijän pääasiallinen työpaikka on Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa. Tehtävä täytetään ensin määräajaksi ajalle 01.01.2023 – 31.12.2023 tai sopimuksen mukaan, minkä jälkeen tehtävän jatko on mahdollinen ja toivottavaa. Viikkotyöaika on 38 tuntia. Tehtävän palkkaus määräytyy välille 2800-3100/kk brutto. Lopullinen palkka määräytyy tämän vaihteluvälin puitteissa tehtävään valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014) ennen työsuhteen solmimista. Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista: supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä ja työsuhteen ehdoista voi kysyä [email protected] Perustietoa Suomen Brysselin edustustojen paikallisesti palkattujen työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista löytyy nettisivuilta. Pyydämme lähettämään työhakemuksen, CV:n ja suosittelijoiden yhteystiedot ’virastopalvelutyöntekijä’ otsikossa mainiten sähköpostiosoitteeseen [email protected] Hakuaika päättyy sunnuntaina 06.11.2022.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).