ICT-LÄHITUKI

Suomen Brysselin edustustojen yhteishallinto hakee palvelukseensa Brysseliin hallintovirkailijaa ICT-tehtäviin.

Hallintovirkailija toimii ICT-lähituen tehtävissä tietoliikenneyhteyksien ja tietoverkkojen toimivuuden sekä digitaalisten työskentelyedellytysten varmistamiseksi. Päätehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • ICT-/AV-laitteiden ja sovellusten tuki henkilökunnalle
  • ICT-pääkäyttäjänä toimiminen
  • Käyttäjätunnusten, virkakorttien ja tokenien hallinnointi
  • Mobiililaitteiden, työasemien, skannereiden ja tulostimien hankinta, asennus ja huolto
  • Edustuston kansliarakennuksen, residenssien sekä delegaatiotilojen (Europa, Strasbourg, Luxemburg) tietotekniikasta vastaaminen
  • UH-verkon ulkopuolisten järjestelmien tuki ja ylläpito

Tehtäviin kuuluu lisäksi tarpeen mukaan myös muita tietohallinnon tukitehtäviä (ml. jakelulistojen ylläpito, tarvittava budjetointi ja laitekirjanpito). Hallintovirkailija toimii tietohallintotiimin (tietopalvelu ja tietotekniikka) vetäjän alaisuudessa kaksihenkisessä ICT-tiimissä.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa koulutusta ja/tai kokemusta vastaavista tehtävistä. Tehtävään hakijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, ranskan kielen taito on eduksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja itsenäistä otetta työhön, palveluhenkistä asennetta, käytännön organisointikykyä sekä erinomaista tietotekniikkaosaamista. Tehtävänhaltijalta edellytetään lisäksi joustoa työajoissa, sillä työhön sisältyy aika ajoin varallaoloa tai ilta- ja viikonlopputyötä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta valtionhallinnon/ulkoministeriön ICT-tehtävistä.

Tarjoamme monipuolisen työn kansainvälisessä EU-päätöksenteon ympäristössä. Osana ulkoministeriötä Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa on joustava ja kannustava työnantaja. Liukuva työaika ja osittainen mahdollisuus etätyöhön helpottavat työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys on meille tärkeää, joten tarjoamme työntekijöiden käyttöön mm. kuntosalin sekä virkistys- ja liikuntatuen. Kielikoulutustuen ja moninaisten koulutusmahdollisuuksien avulla tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Työsuhteeseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Suomen Brysselin edustustojen yhteishallinnon alaisuuteen. Työntekijän pääasiallinen työpaikka on Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa. Tehtävä täytetään määräajaksi ajalle 01.01.2023 – 31.07.2023 tai sopimuksen mukaan. Viikkotyöaika on 36:15 tuntia. Tehtävän palkkaus määräytyy välille 2900-3100/kk brutto. Lopullinen palkka määräytyy tämän vaihteluvälin puitteissa tehtävään valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014) ennen työsuhteen solmimista. Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista: supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä ja työsuhteen ehdoista voi kysyä [email protected]. Perustietoa Suomen Brysselin edustustojen paikallisesti palkattujen työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista löytyy nettisivuilta. Pyydämme lähettämään työhakemuksen, CV:n ja suosittelijoiden yhteystiedot ’Hallintovirkailija ICT’ otsikossa mainiten sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Hakuaika päättyy sunnuntaina 13.11.2022.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).